Øvelse: Stor katastrofe på Storebælt

Trafikken på Storebæltsforbindelsen vil i weekenden være påvirket af en stor beredskabsøvelse

Under øvelsen vil et persontog og et godstog brage sammen. (Foto: Per Rasmussen)
Under øvelsen vil et persontog og et godstog brage sammen. (Foto: Per Rasmussen)

Politi, redningsmandskab og Storebæltsforbindelsen afholder natten mellem lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj en stor beredskabsøvelse på Vestbroen.

Øvelsen er en såkaldt fuldskalaøvelse, hvor politi, redningsmandskab og Storebæltsforbindelsen med flere sammen afprøver det beredskab, der skal sættes ind, hvis en alvorlig ulykke skulle ramme Vestbroen.

Under øvelsen, der starter klokken 02:00 og slutter klokken 06:00, vil et persontog og et godstog brage sammen.

I alt vil 600 personer deltage i den stort anlagte øvelse.

- Målet med øvelsen er at teste, hvordan vores beredskab fungerer, så vi hele tiden kan være skarpe og sætte ind med den rigtige hjælp, hvis ulykken en dag skulle ske. Kun hvis vi øver os jævnligt, kan vi yde den rigtige hjælp i en skarp situation, siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Fyns Politi.

Øvelsen har særligt fokus på at afprøve nyt udstyr og evakuering af tilskadekomne fra det nordlige jernbanespor.

- En ulykke på Vestbroen er vanskelig at håndtere og kræver masser af specialudstyr og specialviden. Broen er stærkt trafikeret, og samtidig kan vejrforholdene besværliggøre redningsarbejdet.  Når vi øver os, lærer vi nye vigtige detaljer, som forbedrer vores beredskab og styrker samarbejdet mellem myndighederne, siger Lisbeth Fried.

Under øvelsen vil begge jernbanespor være lukkede, og motorvejen vil kun være åben i et spor i hver retning.

Under øvelsen bliver trafikken mod Fyn ledt over i det sydlige spor på Vestbroen. Fra lørdag aften klokken 22:30 til søndag morgen klokken 07:30 vil der være dobbeltrettet trafik med hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Overhaling vil ikke være tilladt.

Der afholdes hvert år øvelser i Storebæltsberedskabet for at sikre en effektiv håndtering af ulykker på forbindelsen.

I øvelserne deltager politi, redningsberedskab og sygehusberedskab fra begge sider af Storebælt samt Banedanmark, DSB og A/S Storebælt, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.