Officerer frygter at færre tør åbne munden i Forsvaret

Officersforening mener, at Per Hinrichsen er blevet dårligt behandlet. Sagen kan skade debatklima i Forsvaret.

Der er brug for stemmen af de ansatte i Forsvaret i den offentlige debat, mener man i Hovedorganisationen af officerer i Danmark.

- Forsvarets ansatte er i besiddelse af mange gode informationer. Hvis man alene får oplysninger om Forsvaret fra Forsvarets top, så er det jo ikke nødvendigvis den fulde sandhed, lyder det fra formand Niels Tønning.

Derfor mener man også, at oberstløjtnant Per Hinrichsen, der ifølge Politiken og DR er blevet kaldt hjem til en samtale efter at have udtalt sig kritisk i medierne, er blevet forkert behandlet af Forsvarets ledelse.

- Uanset, om der er noget i en sag eller ej. Når man gør det på den måde, så skaber det en oplevelse hos mange af, at man skal være tilbageholdende med at give sin mening til kende, fordi det kan få konsekvenser, siger Niels Tønning.

Oberstløjtnant Per Hinrichsen udtalte sig i efteråret kritisk til DR blandt andet om korruption i det irakiske militær.

Tre dage senere blev han kaldt hjem fra sin mission i Irak, hvor han er øverste repræsentant i koalitionen mod Islamisk Stat for Danmark, til en tjenstlig samtale.

Noget der ifølge Niels Tønning svarer til en afhøring, "fordi arbejdsgiver overvejer en form for sanktion".

Sanktionen udeblev dog i Niels Tønnings tilfælde. Men han føler sig alligevel ramt på sin faglige stolthed og siger til DR, at der er tale om "en syg" debatkultur i Forsvaret.

I officersforeningen kan man ikke bevise, at det tidligere har haft karrieremæssige konsekvenser for ansatte at udtale sig i medierne.

Men man ser med alvor på den praksis Forsvarets ledelse har udvist i Per Hinrichsens sag.

- Man er med til at lægge et låg på debatten, som Forsvaret har så meget brug for, siger Niels Tønning.

Ifølge ham skal ledelsen fremadrettet vise, at man tager åbent imod debatten

- Og ikke forsøger at få den tiet ihjel. Men det er et langt sejt træk, siger han.