Over 200 dræbt i trafikken sidste år

2019 var ikke et godt år for trafiksikkerheden på de danske veje, der bød på usædvanligt mange soloulykker

205 personer mistede livet i trafikken i Danmark sidste år.

Det viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal for 2019.

Antallet af dræbte udgør en stigning i forhold til de foregående år. Således har antallet af trafikdræbte i perioden 2014 til 2018 ligget på 183 i gennemsnit.

- Det er skuffende, at tallene ikke falder i Danmark. Derfor ønsker jeg at kigge på at ændre yderligere på, hvad vi gør af indsats, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det forløbne år er især mange i personbil samt på motorcykel og knallert 30 blevet dræbt sammenlignet med tidligere.

I årets første tre kvartaler mistede 24 motorcyklister livet, og 11 personer på knallert 30 blev dræbt i trafikken. I begge tilfælde er der tale om det højeste niveau i ti år.

Ifølge transportministeren er der tre hovedårsager til trafikulykker- og drab, som han vil fokusere på for at bringe dødeligheden i trafikken ned.

- Hastighed er en årsag til mange trafikdrab. Uopmærksomhed, jeg bliver skræmt af, hvor mange der holder øje med mobilen på cykel eller i bil. Og så er der fortsat mange, som er påvirkede af narko eller alkohol. De tre ting skal vi have fat på, siger han.

Cirka halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var soloulykker eller frontalkollisioner.

Fælles for begge kategorier er, at høj hastighed ofte har haft en betydning for ulykkens opståen eller konsekvenser.

Sammenlignet med tidligere år har der været usædvanligt mange soloulykker, fremgår det af Vejdirektoratets opgørelse.

Den positive udvikling skal findes i antallet af unge, der mistede livet i trafikken.

I årets første tre kvartaler var der således blot 13 personer mellem 18 og 24 år, der blev dræbt på de danske veje, hvilket er historisk lavt.