Pædofili-sag prøves ved Højesteret

49-årige Torben Kjærhus Larsen fik syv års fængsel i landsretten i danmarkshistoriens største sag om sexmisbrug af børn - nu skal Højesteret vurdere, om straffen var for mild

49-årige Torben Kjærhus Larsen var under byretssagen ved Retten i Randers ofte vrangvillig og surt vrissende over anklager Morten Rasmussens spørgsmål. Nu risikerer den domfældte mand fra Randers og far til tre voksne sønner, at Højesteret skærper hans straf fra syv års fængsel til en tidsubestemt forvaringsstraf. Tegning Hans Henrik Ruus
49-årige Torben Kjærhus Larsen var under byretssagen ved Retten i Randers ofte vrangvillig og surt vrissende over anklager Morten Rasmussens spørgsmål. Nu risikerer den domfældte mand fra Randers og far til tre voksne sønner, at Højesteret skærper hans straf fra syv års fængsel til en tidsubestemt forvaringsstraf. Tegning Hans Henrik Ruus

Det sidste punktum er tæt på at blive sat i den hårrejsende sag fra Randers om sexmisbrug af børn, som blev kaldt danmarkshistoriens største pædofilisag. Her blev 49-årige Torben Kjærhus Larsen, far til tre voksne sønner, i september i fjor idømt syv års fængsel ved Vestre Landsret. Dommen var en skærpelse af byretsdommen fra marts samme år, da den midaldrende mand fik seks års fængsel.

Afgørelsen i Vestre Landsret, som således så bort fra, at sagkyndige fra Retslægerådet havde anbefalet en tidsubestemt forvaringsstraf, fik imidlertid Rigsadvokaten til at søge hos Procesbevillingsnævnet om at få sagen afprøvet ved Højesteret. Ansøgningen blev imødekommet.

Vicestatsadvokat Eva Rønne repræsenterede Rigsadvokaten ved dagens møde i Højesteret, hvor den domfældte Torben Kjærhus Larsen blev forsvaret af advokat Klaus Ewald. Syv dommere med retsformand og Højesterets præsident Thomas Rørdam lyttede til argumenter for og imod, at Torben Kjærhus Larsen - set med Rigsadvokatens øjne - bør idømmes den hårdest mulige straf, som er indespærring på ubestemt tid, mens forsvarer Klaus Ewald procederede for en mildnelse af landsretsdommen på syv år.

Højesterets skriftlige afgørelse - og dermed det sidste punktum i sagen - ventes at være klar 18. maj.

Central rolle i kynisk system

Torben Kjærhus Larsen blev anholdt som én af hovedmændene i et internationalt, pædofilt netværk i sommeren 2014. Han blev blandt andet dømt for at have spillet en nøglerolle i to internetbaserede, dunkle netværk for pædofile, hvor deltagerne selv skulle filme og producere materiale med seksuelle overgreb på børn for at kunne blive ved med at kunne se de andre deltageres lignende materiale.

Den 49-årige randrusianer, som har boet det meste af sit liv i Aarhus-området, blev således dømt for medvirken til en lang række seksuelle overgreb mod børn verden rundt. Han blev også dømt for at at have begået seksuelle overgreb og krænkelser mod fire børn fra Randers. Faren til de fire Randers-børn var en af Torben Kjærhus Larsens bedste venner.

Både by- og landsret frifandt den 49-årige særdeles it-kyndige mand for en grusom anklage om, at han skulle have forsøgt at købe et rumænsk spædbarn med henblik på at bruge barnet som sin sexslave.