PET-folk anmeldt for prinsens bro-tur

En borger har anmeldt PET-folk for at krydse stormlukket bro med kronprins. Politiklagemyndighed ser på sagen

Danskerne var ikke i tvivl om kronprinsens broshow: Det er for dumt, Frede! (Foto: Anders Lindved)

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er nu blevet inddraget i sagen om kronprins Frederiks tur over en stormlukket storebæltsbro under weekendens storm, Egon.

Det fortæller politiklagemyndighedens direktør, Kirsten Dyrman, torsdag.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse fra en borger rettet mod ansatte fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), fortæller Kirsten Dyrman.

Politiklagemyndigheden behandler alle sager, hvor der er mistanke om, at politifolk i tjeneste har overtrådt loven. Det er politiklagemyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal indledes en egentlig efterforskning og eventuelt rejses sigtelse.

Kronprins Frederik var ledsaget af en bil med PET-folk, da han to gange under weekendens stormvejr krydsede Storebæltsbroen. Kronprinsen skulle til Herning for at deltage i et prisuddelingsshow for sportsfolk.

På vej til Herning fik kronprinsens bil, Krone 7, og ledsagebilen fra PET lov til at køre frem foran de lukkede bomme ved betalingsanlægget i Korsør, hvor andre bilister måtte holde tilbage på grund af stormlukningen.

Egentlig skulle prinsen og hans følge blive på den anden side af bommene og vente, men i stedet kørte de over broen. Også da kronprinsen skulle hjem fra Herning, kørte han også over broen, som på det tidspunkt stadig var lukket for al biltrafik.

Det har efterfølgende mødt voldsom kritik både fra selskabet Sund og Bælt og fra forargede borgere, heriblandt Kim Bloch Grouleff, der sammen med mange andre almindelige danskere måtte blive holdene for lukkede bomme.

Heller ikke landets statsminister just bifaldte kronprinsens stunt.

Kronprinsen har efterfølgende gennem hoffets pressechef, Lene Balleby, været ude og beklage, at han tog sig den frihed at krydse bæltet.

- Vi går nu i gang med at indhente materiale med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at sætte en efterforskning i gang og eventuelt rejse sigtelse, fortæller Kirsten Dyrman.