Peter Madsen lider nederlag i retten

Retten afviser, at politiet skal foretage yderligere tekniske undersøgelser af ubåden, hvor Kim Wall døde og blev parteret

Peter Madsen lider nederlag i retten

Få et overblik over sagen i denne tidslinje

Peter Madsen mener, at Kim Wall er død som følge af forgiftning af udstødningsgasser om bord på ubåden UC3 Nautilus, mens han selv var på dækket, og at det skyldes, at der var en fejl på en af Nautilus' ventiler, kaldet ubådens 'skrogudstødsventil 4', da han sejlede ud med 30-årige Kim Wall.

En fejl, som han havde kendt til siden sommeren 2017, og som han ikke havde fået udbedret, da den svenske journalist døde. Defekten betød, ifølge Peter Madsen, at det var vanskeligt at operere ventilen.

Derfor afsluttede hans forsvarer, Betina Hald Engmark, det første retsmøde i sagen i torsdags med at kræve, at der skulle foretages yderligere forsøg med ubåden, hvilket anklagemyndigheden har afvist som irrelevant bevisførelse.

Det har Københavns Byret nu taget stilling til, og i en kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, har byretten afvist at pålægge politiet at foretage de forsøg.

- Bevisværdien af en eventuel prøvning, ifald den måtte kunne gennemføres, vil være usikker som følge af at der ikke kan opnås sikkerhed for, at omstændighederne under afprøvningen vil være identiske med de faktiske forhold, der var til stede den 10-11. august 2017, skriver retten i sin begrundelse.

Det er Peter Madsens forsvarer ikke tilfreds med.

- Den afgørelse af vi selvfølgelig ikke enig i, og den kæres, skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Sagens anklager, Jakob Buch-Jepsen fortalte i retten, at en kaptajnløjtnant fra Søværnet har undersøgt ubåden, efter den blev hævet fra bunden af Køge Bugt, og hun sår tvivl om, om en ulykke kan være sket, som Peter Madsen har forklaret, hvilket forsvareren har fremsat en række indsigelser imod.

15. november 2017 sendte Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark, et svar fra Peter Madsen til kaptajnløjtantens rapport. I svaret krævede Peter Madsen, at der blev foretaget en række forsøg på undervandsbåden for at afprøve hans forklaring, og opstillede tre scenarier for, hvordan Kim Wall kunne være død.

 

Her er Madsens mulige scenarier

Peter Madsen har forklaret, at en defekt  på en ventil på ubåden, gjorde at den var svær at operere, ligesom han den 10. august sidste år ikke fulgte den nødvendige procedure ved opstart efter dykning.

Han har beregnet tre scenarier, hvor drænventil 3 var åben og skrogventil 4 var respektivt 1) helt lukket, 2) helt åben, 3) delvis åben.

Konklusionerne gengives i retsbogen.

Konklusion på scenarie 1:
Er at undervandsbåden ikke vil kunne åbnes manuelt efter mindre end 40 sekunder med lukket luge, og at maskinrummet er giftigt på grund af kuldioxid (og evt. kulmonooxid) efter blot to et halvt minut. Hele båden vil kunne være giftig efter otte minutter. I dette er der som sagt ikke taget hensyn til kulmonooxid, som vil kunne forværre situationen yderligere.

Konklusion på scenarie 2:
I dette tilfælde vil trykket om bord falde meget hurtigt og en situation som scenarie 1 vil indtræde på kort tid. På grund af det lave tryk vil kuldioxid koncentrationen hurtigere blive giftig (ca. 5% vol) og der vil være en forøget farlighed på grund af det samtidigt faldende oxygen partial tryk. I dette scenarie vil tiden, hvor lugen kan åbnes manuelt, være reduceret fra under 40 sekunder til under 10 sekunder, da udstrømningen er godt 4 gange højere.

Konklusion på scenarie 3:
Baseret på beregningerne af kuldioxid emission og tab af tryk fra scenarie 1 og 2 kan man konkludere, at uanset ventil 4's ukendte stilling, fortabes muligheden for at åbne ubådens luger manuelt efter 40 sekunder og muligvis endnu før. Baseret på samme kan man konkludere, at atmosfæren i maskinrummet er blevet giftig på under to et halvt minut, og særligt i zonen mellem de to motorer, da udstødszonen befinder sig netop her. Efter åbning af maskinrumsdøren vil resten af undervandsbådens atmosfære blive ødelagt mindre end otte minutter efter lugens lukning. Deter dog ikke sandsynligt, at det har stået på så længe.

Kilde: Retsbogen fra Københavns Byret

En civilingeniør fra Teknologisk Institut har vurderet Peter Madsens beregninger, og i en rapport fra 21. december vurderer han, at beregningerne er 'plausible'.

'Beregningerne kan efterprøves ved et praktisk forsøg, såfremt ubådens motorer fortsat er funktionsdygtige. Det er endvidere vedrørende de enkelte scenarier anført, at de hver især samlet set vurderes som realistiske,' konkluderer han i rapporten, der er citeret i byrettens kendelse fra 12. marts.

Anklager Jakob Buch-Jepsen har ingen kommentarer til rettens kendelse:

- Jeg ønsker ikke at kommentere konkrete ting i sagen, siger han til BT.