Politiet har skærpet Pusher Street-indsats: Droner og zoneforbud skal presse hashhandlere

Jagter Pusher Street-folket med kombination af forbud og flyvende elektronik

Sådan tager det aktuelle udvalg i en Pusher Street bod sig ud.
Foto: Stine Tisvilde
Sådan tager det aktuelle udvalg i en Pusher Street bod sig ud. Foto: Stine Tisvilde

Siden nytår har politiet intensiveret indsatsen mod den organiserede handel med hash i i Christianias Pusher Street.

Først ved hjælp af voksende uddeling af zoneforbud, og nu også ved hjælp af droner, der skal hjælpe med overvågning af både området og de personer, der aktivt deltager i handlen i Pusher Street.

- Dronerne er et godt arbejdsredskab med et bredt spektrum af muligheder. Et af dem er at hjælpe til med, at personer, der har fået udstukket zoneforbud, også overholder det, fortæller Dannie Rise, chef for Special Operativ Afdeling, Københavns Politi - der blandt andet inkluderer det tidligere Task Force Pusherstreet - TFP.

- Der rigtigt gode kameraer med ansigtsgenkendelse på dronerne, fortæller han.

Politiet i dronekrig mod Pusher Street

Siden nytår har politiet udstedt 82 zoneforbud. Og pt er der 38 aktive, oplyser Dannie Rise.

Tilbage i april kom der en skærpelse, der gav politiet yderligere beføjelser i forhold til udstedelser af zoneforbud.

- Det betyder, at hvor man før 'kun' gik efter de deciderede hash-handlere, så kan vi nu også udstede til andre, der måtte deltage i hashandlen. Eksempelvis eventuelle hjælpere og vagter, siger Dannie Rise.

Overtrædelse medfører fængsel
Det er politiet, der administrerer udstedelsen af zoneforbud, og det pågældende område, et sådan zoneforbud dækker, kan strække sig fra 500 til 1000 meter fra midtpunktet.

Overtrædelse af zoneforbuddet medfører selv i førstegangstilfælde en uges ubetinget fængsel. Uanset om man er tidligere straffet eller ej.

- Kombinationen af zoneforbud og anvendelse af droner er ikke så tosset, vurderer Dannie Rise, der fortæller, at man også gør brug af zoneforbud andre steder i København.

- Eksempelvis i Nørrebroparken, hvor der også er problemer med handel med hash.

- I Nørrebroparken overtræder de i langt højere grad zoneforbuddene end, de gør i forbindelse med Pusher Street, fortæller han.

Et zoneforbud har visse undtagelser. Hvis man eksempelvis bor indenfor den forbudte zone, så må man gerne gå til og fra boligen. Men tager man ophold, så træder forbuddet i kraft.

Forsvarsadvokater er kritiske
Hos forsvarsadvokater forholder man sig kritisk i forhold til de skærpede regler om zoneforbud.

- Helt generelt, så forbyder det jo folk at stoppe op. Og samtidig er det op til politiet at vurdere, om zoneforbuddet er overholdt eller ej, siger forsvarsadvokaten, Jesper Storm Thygesen.

- Det er et problem, at det er administrativt. For det er ikke altid lige gennemtænkt. Nogle gange træffer politiet administrative beslutninger, der primært er til for at gøre deres eget arbejde nemmere, hvor formålet med zoneforbud i min optik er til for at skabe tryghed, siger Jesper Storm Thygesen.

Han flankeres af advokat, Mette Grith Stage:

- Det giver som udgangspunkt god mening, at man fra myndighedernes side vil begrænse hashhandlen på Christiania. Men jeg er ikke vild med, at politiet ud fra en skønsmæssig vurdering kan udstede zoneforbud, og hvor en eventuel klage ikke har opsættende virkning, siger hun.

- Det er ret indgribende, at politiet også kan udstede zoneforbud til personer, der end ikke dømt, eller bare er taget med hash i hånden, siger hun og fortsætter:

- Det er en retssikkerhedsmæssig farlig cocktail og sætter i hvertfald store krav til politiets objektivitet og dømmekraft. Og som forsvarsadvokat er jeg nu en gang mest tryg ved at det er domstole og ikke politiet, der foretager den slags vurderinger.