Politiets arkiver skal finkæmmes efter aflytningsfejl

Samtaler mellem sigtede og deres advokater bør ikke aflyttes og arkiveres - men det sker alligevel

Rigspolitichef, Thorkild Fogde, beklager sagen. Foto: Philip Davali
Rigspolitichef, Thorkild Fogde, beklager sagen. Foto: Philip Davali

Når politiet får en dommers tilladelse til at aflytte en mistænkt, er det ikke alle telefonsamtaler, som efterforskerne må lytte med på.

En borger, der er i politiets søgelys, skal nemlig have lov til at tale med sin advokat under fuld diskretion.

Hvis sådanne samtaler bliver optaget af politiet, skal de straks slettes. Men det sker ikke altid. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Derfor har Rigspolitiet besluttet at gennemgå cirka 1150 sager for at tjekke, om optagelser af såkaldte klientsamtaler fejlagtigt er blevet arkiveret.

Under en retssag i maj blev det opdaget, at flere samtaler mellem en tiltalt og vedkommendes advokat ikke var blevet slettet.

Bagmandspolitiet ramt af ny skandale-sag

Det var til trods for, at Bagmandspolitiet havde anmodet Rigspolitiet om at slette optagelserne. På den baggrund er der sat gang i en større undersøgelse af politiets aflytninger.

Arbejdet skal gøres af Rigspolitiet i samarbejde med de enkelte politikredse.

Politiets nuværende aflytningssystem blev indført i 2017. De optagelser, der skal gennemgås, er lavet siden indførelsen af det nye system.

Der er tale om sager, hvor politikredsene har bedt om, at samtaler mellem mistænkte og deres advokater bliver slettet.

Rigspolitichef Thorkild Fogde beklager i pressemeddelelsen, at ikke alle telefonsamtaler mellem advokater og deres klienter er blevet slettet, sådan som reglerne foreskriver.

- Forsvarsadvokater skal naturligvis kunne stole på, at telefonsamtaler med deres klienter altid håndteres i fuld overensstemmelse med retsplejelovens regler, siger Thorkild Fogde.

- Vi gennemgår nu alle sletteanmodninger for at sikre os, at sletningerne er foretaget fuldt ud, og vi vil orientere de berørte forsvarere, hvis dette ikke har været tilfældet, fortsætter han.

Politiets gennemgang ventes at være afsluttet i august.

Advokat håber på konsekvens:

Forsvarsadvokaten Mette Grith Stage har følgende kommentar til sagen:

- I en sag fra 2012 havde Fyns Politi ikke blot gennemlyttet aflytninger mellem min klient og jeg, polititjenestemændene havde også udskrevet samtalerne og gemt dem i månedsvis – alt sammen i direkte strid med retsplejeloven. Den gang slap polititjenestemændene for en straffesag – selvom det lå fast, at de havde overtrådt loven – fordi Statsadvokaten og Rigsadvokaten fandt det undskyldeligt, at de ikke kendte loven, siger hun og fortsætter:

- Nu står vi så med en ny sag med ulovlig aflytning af samtaler mellem forsvarer og klient, og det må derfor give anledning til stor undren, at man fra politiets ledelses side ikke i de efterfølgende år, har været i stand til at lære politipersonalet, hvad der står i loven på så vigtigt et punkt. Det synes jeg i den grad er rystende for der er jo tale om en helt fundamental regel i retsplejeloven, som høj som lav i politiet burde kende allerede fra grunduddannelsen på politiskolen.

- Jeg håber virkelig, at politiets lovovertrædelser denne gang får en konsekvens – som det jo også har for alle andre borgere, der bryder loven, uanset om de kender loven eller ej, slutter hun.