Rebild Kommune om sagsanlæg: Det er forventeligt

Ti Rebild-børns søgsmål mod kommunen er forventeligt, siger embedsmand, men har ellers ingen kommentarer

Det kommer ikke som nogen overraskelse for Rebild Kommune, at ti misbrugte Rebild-børn lægger sag an mod kommunen for ikke at leve op til sit ansvar.

For da der ikke tidligere er sket domfældelse i lignende sager, er en juridisk forfølgelse af sagen nødvendig for at kunne få udbetalt erstatning.

- Kommunerne har ikke hjemmel til bare at udbetale erstatning, siger Pernille Bay Pedersen, der er funktionsleder i Rebild Kommune.

- Vi skal have en dom eller en lovgivning for at kunne gøre det, og da vi ikke har en lovgivning, skal vi bruge en dom, og derfor er det ganske forventeligt, at der kommer et søgsmål som det her.

Men ellers har hun ingen kommentarer til stævningen.

- Der er ikke nogen, der kan være uenige i, at der er tale om en rigtig ulykkelig sag. Men det ændrer ikke ved, at vi er nødt til at følge reglerne, og vi må ikke udtale os om denne konkrete sag, siger hun.

I 2012 blev den dengang 56-årige familie idømt 12 års fængsel for seksuelle overgreb mod sine egne børn og to piger uden for familien.

Rebild Kommune har tidligere erkendt og beklaget, at man ikke greb ind tidligere for at beskytte børnene.

De blev frivilligt anbragt uden for hjemmet, men trods gentagne underretninger fra lærere og pædagoger lod kommunen faderen have uovervåget samvær med børnene i weekender og ferier.

Kommunen har da også siden fået voldsom kritik for en række andre sager på det sociale område, hvor kommunen havde rod i sagsbehandlingen.

I 2012 forsøgte børnene at lægge sag an mod kommunen, men måtte give op, fordi de havde det for dårligt.

- Børnene har fået nok af retssager. Det har været hårdt at komme igennem, og derfor er en erstatningssag mod kommunen parkeret, sagde daværende advokat Susan Sørensen dengang.