Rigspolitiet: Hjemsendelsesprognose er et styringsredskab for os

Rigspolitiet mener ikke, de får mere travlt med at udsende asylansøgere lige nu og her, men formentlig på sigt

Det er et styringsredskab til, hvor mange opgaver der kommer på udsendelsesområdet.

Det siger centerchef i Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter, Richard la Cour, om deres prognose om, at 4700 asylansøgere i år bliver sendt ud af Danmark med afslag på asylansøgninger. Det svarer til 13 asylansøgere om dagen.

- Det er vores bedste bud på, hvordan året kommer til at forløbe. Vi justerer det løbende i forhold til, hvor mange der kommer og hvilke nationaliteter, de har. Så det er usikkert, siger han om tallene, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Rigspolitiets prognose baserer sig blandt andet på de foregående års antal asylansøgere, anerkendelsesprocent, udsendelsesmuligheder og udvikling i asylsituationen.

Af de 4701 asylansøgere, vil 2187 blive sendt tilbage til deres hjemland, mens 2514 sendes tilbage til det EU-land, hvor de først har søgt asyl i henhold til Dublin-forordningen.

Rigspolitiets opgave i den forbindelse er at sørge for, at asylansøgeren kommer ud af landet, hvis denne har fået afslag.

-Vores opgave at udsende den pågældende.

- Og enten medvirker asylansøgeren til udsendelsen eller også gør asylansøgeren ikke. Så nogle gange må vi sætte en asylansøger på et fly, andre gange følger vi dem hele vejen hjem til deres hjemland.

Spørgsmål: Det lyder som om, at I får travlt?

- Det tal er det samlet tal, og der vil mange af dem, der selv rejser ud af landet, eller som vi skønner er udrejst. Det vil være meget få, vi skal udsende, siger Richard la Cour og mener, at tallet ligger på niveauet med de to foregående år.

- Men vi forventer, der kommer et større antal på den anden side af sommeren, efterhånden som asylansøgerne fra sidste år kommer igennem i systemet.

- Vi kan nemlig se, at der kommer betydelig flere afghanere og andre nationaliteter, som ikke får ophold i samme grad som syrerne, siger han.