Rigspolitiet vil have politibetjentene hurtigere på gaden

Rigspolitiet anbefaler at ændre strukturen på politiuddannelsen. Blandt andet skal grunduddannelsen forkortes

Rigspolitiet er klar til at anbefale store ændringer i politiuddannelsen.

Frem til nu har Rigspolitiet, der driver Politiskolen, holdt lav profil, når der er blevet spurgt ind til, hvad man mener om en omstrukturering af politiuddannelsen.

Men ifølge Ritzaus oplysninger taler Rigspolitiet for, at man lægger politiuddannelsen om, således at grunduddannelsen forkortes fra tre til to år.

I 2011 blev politiuddannelsen ændret til en såkaldt professionsbachelor, som afkortede længden fra fire til tre år.

Det altoverskyggende diskussionsemne under de igangværende forhandlinger om en fireårig politiaftale har indtil nu været, hvor mange flere betjente der skal på gaderne, og hvor mange penge der skal tilføres.

Og her håber man, at en kortere grunduddannelse hurtigere kan få flere betjente på gaderne.

Men forhandlingerne drejer sig også om, hvad det vil betyde for kvaliteten af betjentene, hvis man omstrukturer politiuddannelsen, som regeringen tidligt i forløbet har foreslået.

I praksis betyder det, at grunduddannelsen får tre moduler af otte måneders varighed, så man hurtigere kan få betjentene i arbejde.

Det skal dog ikke ses som en direkte afkortning af politiuddannelsen, da det bliver pålagt at videreuddanne og specialisere sig inden for en frist.

Ifølge kilder tæt på forhandlingerne er det store spørgsmål nu, hvor lang fristen skal være, for forhandlingsparterne er alle enige om, at en ny uddannelsesstruktur ikke må svække fagligheden eller betjentenes kvalitet.

Desuden mener Rigspolitiet, at de nuværende optagelseskrav til uddannelsen skal forblive uændrede.

Med på tegnebrættet er også muligheden for at etablere et videreuddannelsescenter i Jylland, og det er helt efter regeringens bog.

I regeringsgrundlaget har Venstre-regeringen noteret, at man ønsker at "etablere en politiuddannelse i det vestlige Danmark".

Enhedslisten, Alternativet og SF røg ud af forhandlingerne forholdsvis tidligt i forløbet, da de tre partier ikke kunne gå med til regeringens forslag om at tage 500 millioner kroner til en ny politiaftale fra ungdomsuddannelserne.

Tilbage i forhandlingerne er de blå partier samt De Radikale og Socialdemokraterne.

Parterne mødes senere fredag til forhandlingsmøde i Finansministeriet.