Ringede 112 og fik bøde

Uforsigtighed med brug af ukrudtsbrænder gjorde, at politi og redningsberedskab blev tilkaldt til adresse i Ringsted

Det sker ofte, at politi og redningsberedskab må rykke ud, fordi en haveejer har fået sat ild til noget, der ikke skulle have været sat ild til. Foto: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo
Det sker ofte, at politi og redningsberedskab må rykke ud, fordi en haveejer har fået sat ild til noget, der ikke skulle have været sat ild til. Foto: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo

En 43-årig mand fra Ringsted startede tirsdag med at fjerne ukrudt i sin have, men endte med at få en bøde af politiet. Inden da nåede han også at få besøg af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Årsagen var, at han valgte at bruge flammer til at fjerne ukrudt, og efter politiets opfattelse havde han ikke været forsigtig nok under brugen af sin ukrudstbrænder.

Det var klokken 19.23, at manden selv tilkaldte brandvæsenet til sin privatadresse på Batteriet i byen. Det viste sig, at ilden havde taget fat i isoleringsmaterialet i væggen på mandens skur, ligesom der stod flammer op ved soklen på skuret.

Manden havde selv forsøgt sig med at slukke det meste, men det var altså ikke lykkedes ham at få ilden slået helt ned.

Samtidig med at manden ringede 112, fik politiet automatisk besked om alarmopkaldet og valgte at køre til mandens adresse.

Her forklarede betjente manden, at han ikke havde været forsigtig nok med brugen af sin ukrudtsbrænder.

Ifølge kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, har politiet mange sager, hvor private ikke er forsigtige nok, når de anvender ild på deres matrikel.

- Som de fleste har manden været for uforforsigtig. Når man har brug for brandvæsen til at slukke en brand, der er opstået som følge af brug af ild, så er beredskabsloven meget klar. Man risikerer bøde, siger Martin Bjerregaard.

Beredskabsloven § 71

Med bøde straffes

1) den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed, og

2) den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i forsvarlig stand.

Politiet ser ofte sager, hvor det er ukrudtsbrændere, der er årsag til, at brandvæsenet må rykke ud.

- Men det kan også være, når folk har lagt tagpap på og ikke er forsigtige nok med brugen af varme og brænderen. Nogle gange ryger hele skuret, og der kan være følgeskader på tagbeklædning og lignende, siger Martin Bjerregaard.

En bøde for overtrædelse af beredskabslovens bestemmelse om brug af åben ild ligger typisk i størrelsesordenen fra mindst 1500 kroner.

Ingen kom til skade under episoden.