Risikerer udvisning for at bære kniv

Dom sender tydeligt signal til deltagerne i bandekonflikter om, at de kan udvises af Danmark

Medlemmer af bander som 'Loyal To Familia' risikerer hård straf, hvis de bærer våben i det offentlige rum. Foto Jakob Jørgensen
Medlemmer af bander som 'Loyal To Familia' risikerer hård straf, hvis de bærer våben i det offentlige rum. Foto Jakob Jørgensen

En 30-årig mand er i dag ved Retten i Aarhus blevet idømt tre måneders fængsel og betinget udvisning for at bære en kniv, som han efter eget udsagn var parat til at bruge i forbindelse med bandekonflikten i Aarhus Vest.

Sagen begyndte 19. juli i år, hvor en bekymret borger så den 30-årige gå med en kniv skjult i ærmet ind i en bus på Harald Jensens Plads i Aarhus. Borgeren - en mand - anmeldte det til politiet, som straks fik stoppet bussen, så de kunne anholde manden. Senere viste det sig, at den 30-årige havde gemt kniven mellem to bussæder.

Den dømte, som er kendt af politiet for flere forudgående kriminelle forhold, forklarede, at han skulle bruge kniven til at forsvare sig mod en bande.

Onsdag klokken 10.00 faldt der så dom i sagen ved Retten i Aarhus. Her blev den 30-årige idømt tre måneders fængsel, hvoraf de 40 dage er for at besidde kniv på offentligt areal under særligt skærpende omstændigheder. De ekstra 50 dage var en reststraf fra to tidligere domme, som blev udløst. Den 30-årige blev desuden betinget udvist af Danmark.

To års prøvetid

En skærpende omstændighed ved dommen var bl.a., at den 30-årige var i besiddelse af kniven under den verserende bandekonflikt i Aarhus Vest, og at han selv udtalte, at den skulle bruges til at forsvare sig mod en bande.

Anklager ved Østjyllands Politi, Irene Thyssen, er tilfreds med signalværdien i dommen.

- Dommen viser med al tydelighed, at hverken politi, anklagemyndighed eller domstole vil acceptere våben i det offentlige rum. Der er knyttet en prøvetid på to år til den betingede udvisning, så det kan få meget alvorlige konsekvenser for den tiltalte, hvis han begår lignende kriminalitet igen, siger Irene Thyssen.

Dommen blev anket til formildelse af tiltalte umiddelbart efter domsafsigelsen.

Den 30-årige, som har været varetægtsfængslet siden 2. august 2017, blev løsladt af byretten, men kendelsen om løsladelse er kæret til landsretten af anklagemyndigheden med opsættende virkning. Det sidste betyder, at anklagemyndigheden vil have den 30-årige fængslet med det samme.