Sigøjner-gangster får ny chance: Danmark beholder Levakovic

Højesteret har netop afgjort, at Jimmi Levakovic ikke bliver udvist af Danmark

I sin procedure havde specialanklager Lise Willers ellers karakteriseret Jimmi Levakovic som 'gennemkriminel' og som en sikkerheds-trussel mod samfundet. Ekstra Bladets Carsten Norton udlægger her sagen. Producer: Martin Lorentsen

Jimmi Levakovic blev oplært i kriminalitet som lille dreng. Hans far stod for den del af hans opdragelse.

Det håndværk har den nu 30-årige gangster og medlem af Danmarks mest forbryderiske sigøjner-klan perfektioneret i et omfang, så han klokken 12 i Højesteret stod på vippen til at blive katapulteret ud af Danmark.

Svaret var: Du får en chance mere.

Højesteret har afgjort, at Jimmi Levakovic ikke bliver udvist af Danmark som fire andre medlemmer af den dybt kriminaliserede Levakovic-storfamilie. I forvejen er hans bror, to onkler og en nevø udvist af Danmark.

Gennemkriminel type
Jimmi Levakovic fik dermed ikke en enkeltbillet til Kroatien. Et land, som han har statsborgerskab i, men hvor han kun har opholdt sig kortvarigt som helt ung. Sproget taler han ikke.

I sin procedure havde specialanklager Lise Willers ellers karakteriseret Jimmi Levakovic som 'gennemkriminel' og som en sikkerheds-trussel mod det samfund, han er født og opvokset i. Efter hendes mening har han ikke vist vilje til at respektere danske normer og tilpasse sig.

Sigøjner-storfamiliens boss Gimi Levakovic giver den gas foran pressefotografen. I forvejen er fire klanmedlemmer udvist af Danmark. Det drejer sig om Jimmis nevø Alpacino Petrovic, onklerne Django og Stefano og hans bror Jura. Foto: Privatfoto
Sigøjner-storfamiliens boss Gimi Levakovic giver den gas foran pressefotografen. I forvejen er fire klanmedlemmer udvist af Danmark. Det drejer sig om Jimmis nevø Alpacino Petrovic, onklerne Django og Stefano og hans bror Jura. Foto: Privatfoto
 

Lise Willer har derfor fastholdt, at Jimmi Levakovic lever op til alle udlændingelovens stramme krav om at blive udvist i 12 år eller i yderste konsekvens for bestandigt.

Med i mappen i Højesteret har specialanklageren haft sigøjnergangsterens 35 lovovertrædelser toppet af hans fængselsdomme sidste år på et og to års fængsel i to retsinstanser for blandt et hjemmerøveri i 2017 mod en skrækslagen 66-årig kvinde på Østerbro.

Røveri mod 66-årig
I selskab med to kumpaner snød Jimmi Levakovic sig ind i kvindens lejlighed. De benyttede sig af det velafprøvede trick at udgive sig for vvs-folk, som skulle tjekke hendes vandforsyning.

I forløbet blev offeret presset så kontant ned på sit toilet, at hun var ude af stand til at bevæge sig. De slap væk med cirka 900 kroner i kontanter og en håndtaske.

Michael Juul Eriksen, den dømtes advokat, har i sit forsvar slået på, at Jimmi Levakovic er født og opvokset i Danmark, og at han sammen med sin svenske - men i praksis langt mere danske - samlever har tre børn på to, syv og ti år, og at de deler en lejlighed i Høje-Taastrup Kommune.

Det store stamtræ: Så kriminel er sigøjnerfamilien

 

Forsvareren har også argumenteret med, at Jimmi Levakovic har en mekaniker-uddannelse. Et håndværk, han dog aldrig legalt har benyttet sig af. Mod udvisning talte også, at han ud over forrige års hjemmerøveri ikke har begået personfarlig kriminalitet, siden han blev dømt i en voldssag som 15-årig.

Sidste udkald, Jimmi
Endelig mente Michael Juul Eriksen, at hans klient som EU-borger burde nyde en særlig beskyttelse mod udvisning.

Over for den gennemgang har Rigsadvokatens trumfkort hele vejen igennem været, at der efter hendes mening er 'en væsentlig samfundsinteresse' i at udvise Jimmi Levakovic.

- Han vil sandsynligvis fortsætte med at begå kriminalitet, hvis han bliver i landet, har været Lise Willers hovedpointe, mens Michael Juul Eriksen har givet Jimmi Levakovic den løftede pegefinger, at udvisnings-sagen var sidste udkald:

- Gør han noget igen, risikerer han i høj grad udvisning.

Det sidste gjorde mere indtryk på Højesterets fem dommere end det første.

Straffen i det sagskompleks, som danner grundlag for Højesterets dom, blev fastsat til to års fængsel, hvilket er uændret i forhold til dommen i landsretten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor slap Levakovic for udvisning

Om udvisningsspørgsmålet i sagen om Jimmi Levakovic udtaler Højesteret, at den 30-årige kroatiske statsborger ifølge udlændingeloven skulle udvises, medmindre dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Udvisning kunne kun ske, hvis det ville være i overensstemmelse med de principper, der gælder efter EU-reglerne for begrænsning af retten til fri bevægelighed.

Højesteret er nået frem til, at en udvisning ville være 'et uforholdsmæssigt indgreb i hans ret til respekt for privatliv og familieliv'.

I vurderingen er der lagt vægt på, at Levakovic er født og opvokset i Danmark, og at han bor her sammen med sin samlever og tre mindreårige børn. Hans samlever og børn er svenske statsborgere, taler ikke kroatisk og har ingen tilknytning til Kroatien.

De ville derfor efter dommernes opfattelse have meget vanskeligt ved at følge ham til Kroatien. Der skulle endvidere lægges vægt på, at Jimmi Levakovic ikke har nogen reel tilknytning til Kroatien.

Højesteret mener, at det overtrumfer 'alvoren af hans aktuelle kriminalitet' og den kriminalitet, han har begået tidligere.

Højesteret tiltrådte på den baggrund landsrettens afgørelse om, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Menneskerettighedskonventionen og derfor også i strid med EU-retten.

Rigsadvokaten skærer igennem: Han er gennemkriminel og farlig

Levakovic i sag om røveri: Hun tog pænt imod os