Sigtelse: Mor voldtog fireårig søn 20 gange på opfordring

En 42-årig mand opfordrede via chat en kvinde til overgreb mod fireårig søn. Moren ventes at tilstå

En bare fireårig dreng fra Charlottenlund blev i løbet af tre måneder udsat for en stribe uhyrlige overgreb, mener Nordsjællands Politi.

Gerningsmanden var drengens egen mor. Efter opfordring via chat fra en 42-årig mand voldtog hun sin lille dreng mindst 20 gange i perioden fra 8. juni til 10. september i fjor, lyder det i sigtelsen.

Allerede under et retsmøde i september kom de overordnede oplysninger om sagen frem. Men anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi har nu udarbejdet en såkaldt retsmødebegæring med mere detaljerede sigtelser.

Ifølge retsmødebegæringen gjorde kvinden i perioden ting ved sønnen - eller fik sønnen til at gøre ting ved hende - som efter anklagemyndighedens opfattelse er brud på straffelovens voldtægtsparagraf.

Der er mere præcist tale om sigtelser for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år samt incest.

Derudover har kvinden ifølge sigtelsen mindst ti gange udsat drengen for en behandling, der efter anklagemyndighedens opfattelse krænkede hans blufærdighed.

I alle tilfælde skete de påståede overgreb, efter at en 42-årig mand via en chat havde opfordret kvinden til det.

Manden har ifølge sigtelsen også opfordret kvinden til at forsøge at have et regulært samleje med den lille dreng. Men det mislykkedes - som der står i retsmødebegæringen: "formentlig på grund af barnets manglende evne dertil".

En retsmødebegæring som den, der er udarbejdet i sagen, bliver brugt i sager, hvor anklagemyndigheden forventer at den sigtede i et retsmøde vil tilstå. På den måde kan sagen fremmes til dom som en tilståelsessag.

Det er en hurtigere proces end en domsmandssag eller en nævningesag, hvor der bliver brugt lang tid på bevisførelsen med hensyn til den tiltaltes skyld.

I en tilståelsessag rejser anklageren først tiltale under retsmødet, efter at den sigtede har afgivet forklaring. Herefter vurderer dommeren, om der er grundlag for at dømme og udmåler en straf.

I sagen fra Charlottenlund er der ud over de seksuelle overgreb også rejst sigtelse for optagelse, besiddelse og udbredelse af børneporno.

Ved anholdelsen fandt politiet ifølge retsmødebegæringen 103 pornografiske fotos og to pornografiske film af drengen.

Derudover er kvinden sigtet for i perioden fra 1. august til 10. september at have optaget og videresendt 59 pornografiske billeder af drengen. Modtageren var den 42-årige mand.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi har endnu ikke taget stilling til, i hvilket omfang der skal rejses tiltale mod den 42-årige mand. Den afgørelse bliver ifølge anklager Bente Schnack truffet efter tilståelsessagen.

Tilståelsessagen bliver behandlet ved Retten i Lyngby 8. marts.