Sognepræst om kirkesex og hærværk:- Det var voldsomt blasfemisk

Anklager kræver skærpelse i sagen, hvor par dyrkede sex i flere Vestsjællandske folkekirker og filmede det

Kirken i vestsjællandske Holmstrup er en af de kirker, hvor parret begik hærværk. (Foto: Google streetview)
Kirken i vestsjællandske Holmstrup er en af de kirker, hvor parret begik hærværk. (Foto: Google streetview)

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Retten er netop trådt tilbage for at votere i den sære sag, hvor par er tiltalt for at have haft sex i forskellige vestsjællandske kirker, hvor der også blev begået hærværk.

Læs en fyldig redegørelse for den omfattende sag her:
Filmede kirkesex - sagen atter i retten

Da sagen kørte ved Byretten i Holbæk sidst i april fik duoen hver 60 dages fængsel for eskapaderne. Dommen blev anket.

I sagen kræver anklageren, Dorthe Vejsig,  tre måneders fængsel til begge tiltalte. Altså en skærpelse af byretsdommen.

Forsvareren for den tiltalte 35-årige mand, Anders Schønnemann Olesen, krævede sin klient frikendt. Sekundært idømt betinget fængsel.

Forsvareren for den tiltalte 30-årige kvinde, Peter Secher Schmidt, kræver ligeledes frifindelse for sin klient.

Især den 30-årige kvinde, der er tiltalt i sagen, virker meget påvirket. Den 35-årige mand, der ligeledes er tiltalt, virker mere fattet.

Parret erkender at have haft sex i flere af kirkerne - svært at nægte i øvrigt, da parret selv filmede det med et videokamera.

Her havde parret sex på alteret, døbefonden ogprædikestolen.

Omvendt nægter parret, at der i den forbindelse var tale om usømmelighed. Desuden havde de angiveligt ringet til fire forskellige præster - ikke fra de berørte kirker - og spurgt, om det var ulovligt at dyrke sex i kirker. Hertil havde præsterne angiveligt svaret nej.

Begge har samstemmende forklaret, at der var tale om fis og ballade, og at de ikke havde gjort det for at genere nogen. En del af hærværket nægter parret at stå bag.

Det var bare for sjov
Den lettere sære form for humor blev dog ikke opfattet som morskab - eller eventuelt blot taget med et skævt smil - af kirkepersonalet ved de kirker, der var involveret i affæren.

- Jeg vurderer det til voldsomt blasfemisk hærværk, sagde sognepræsten ved kirkerne i Ubby og Jordløse, der begge ifølge anklageskriftet har haft besøg af duoen.

Ved dagens retsmøde bekræftede han sine udsagn fra byretssagen.

Her havde han forklaret, hvordan han en formiddag - dagen for fastelavn i fjor - kom ind i kirken. Her var der spredt aske rundt om forskellige steder i kirken. På alteret var der en muffin med døde fluer på, kaldet en dødemandsmuffin i et følgebrev.

Her blev det beskrevet, at de døde fluer stammede fra et kapel, hvor de i følge brevet havde indtaget deres 'sidste nadver' på et lig inden, de selv havde måttet ofre livet.

Meldte sagen til politiet
Sognepræsten havde kort forinden oplevet noget lignende ved Jordløse kirke, hvor han også er præst.

Derfor ringede han til politiet. I baghovedet havde sognepræsten nogle besynderlige oplevelser, hvor han først var blevet ringet op af en kvinde, der havde spurgt til åbningstider.

Kort efter var han blevet ringet op igen af kvinde. Denne gang fra taletidskort .

I samtalen blev præsten beskyldt for at have sendt et brev med satanisk indhold til hende. Senere havde han et par på rundvisning i kirken.

Parret genkendte han som de to, der er tiltalt i sagen.

Telefonsamtalerne var i øvrigt det, der førte politiet på sporet af duoen, da telefonen, dervar ringet op fra tilhørte den 35-årige kvinde. Og hjemme hos hende fandt politiet efterfølgende nogle effekter, nogle messingtal og en OBH vejrstation, der var meldt stjålet fra flere af kirkerne.

Nåede at rydde op før spejdere skulle komme til fastelavn
Ved dagens retsmøde i Østre Landsret forklarede sognepræsten, hvordan han var glad for, at politiet hurtigt var rykket ud til kirken den pågældende dag:

- Politiet nåede frem før gudstjenesten, og det det var godt. Her skulle udklædte børn fra FDF jo deltage, forklarede præsten.

Hvordan oplevede du sagen, spurgte anklageren.

- Det var ubehageligt og utrygt. Vi skal nu have ny alterdug, hvilket ikke helt billigt. Men flere kirkegængere har givet udtryk for, at det er ubehageligt at tænke på, hvad den gamle dug havde været brugt til, sagde sognepræsten.

Om parrets rundvisning huskede han, at de opførte sig 'underligt'. Hvordan kunne han ikke direkte uddybe.

Også en ældre kvinde, der er kirketjener ved kirken i Jordløse var indkaldt som vidne ved dagens retsmøde.

Hun forklarede, hvordan hun en morgen i marts kom ind i kirken og blandt andet fandt en dødemandsmuffin på alteret. Der var spredt soya rundt omkring. Blandt i flere lamper.

Der var også indlagt pornobilleder i salmebøgerne, ligesom der noget creme, hun vurderede til at være glidecreme og emballage til porno bag alteret.

til det forklarede den djærve kvinde, at hun egentlig ikke blev så frygteligt chokeret.

- Men det var et værre slid at gøre rent, forklarede kvinden ved retsmødet.

Også en anden kirketjener ved en af de andre berørte kirker har vidnet i sagen, og hun beskrev, hvordan nogle ældre kirkegængere havde fundet pornobilleder i salmebøgerne.

Svært symbolske steder at have sex
Anklageren er da heller ikke i tvivl. I sin afsluttende procedure beskrev hun, hvordan hun mente, at parret målrettet havde gået efter af udføre usømmelige handlinger.

- Det kan man se på de steder, parret har valgt at have sex. Der er tale om meget symbolske steder - alter, døbefond og præstestol. Steder, der er meget centrale for de kirkelige handlinger, sagde anklageren.

I følge hendes opfattelse var der tale om systematiske og planlagte handlinger.

- Det er sårende og krænkende for brugerne af kirkerne. Det rammer fuldstændigt sagesløse og uskyldige mennesker, sagde hun i sin procdure.

Den ønskede skærpelse af byretsdommen begrundede hun i, at strafudmålingen stort et ikke inkluderede blasfemi-delen, men hovedsageligt flugtede med en hærværksdom.

Og derfor mente hun, at en skærpelse var på sin plads.

Kræver frifindelse
Omvendt begrundede forsvarer Anders Schønemann Olesen, sit krav om frifindelse i, at at vi nu er langt mere verdslige end for godt hundrede år siden, hvor usømmelighedsparagraffen blev indføjet i straffeloven.

Forsvareren pointerede, at sognepræsten ikke havde nævnt, at der var blevet ødelagt noget i forbindelse med parrets besøg i den pågældende kirke.

- Præsten sagde, der var tale om voldsomt blasfemisk hærværk. Det er muligt, at parret får et mellemværende med Gud, når de gør noget, der er voldsomt blasfemisk. Men spørgsmålet i dag er jo, om de ved deres handlinger også får et mellemværende med den danske retsstat. Det mener jeg ikke er tilfældet, sagde Schønnemann Olesen.

Secher Schmidt uddybede sin kollegas påstand. Med henvisning til ordbøger forklarede han, at ordet 'usømmeligt' har skiftet karakter.

- Ordet har ikke nogen moderne betydning, sagde han.

Der er brugt et begreb, der ikke længere er i brug.

Derefter henviste han til, at man tidligere har søgt at ophæve blasfemiparagraffen. Det gælder særligt, de punkter, der omhandler beskyttelse af folks personlige religiøse opfattelser.

Han mener, at usømmelighedsparagraffen egentlig er en udvidet - eller særligt krænkende form - for hærværksparagraf, der handler om ødelæggelse af kirkens ejendom.

- Kan man sammenligne sex på alter, døbefond og kirkestol på et frit tilgængeligt område med hærværk eller måske endda brugstyveri. Det tvivler jeg. Ellers var der nok rejst tiltale for det, sagde Secher Schmidt.

Muhammedkrisen
I sin afsluttende procedure kom han også ind på Muhammed-krisen, som han mener kan ses i samme lys, som den igangværende ankesag.

Her henviste han til Rigsadvokatens afgørelse i Muhammed-krisen. Her fastslå Rigsavokaten, at der i Danmark er en uhøjtidelig og  ofte meget direkte debattone:

- Rigsadvokaten mener, at det kun skal gælde, når der er tale om de alvorligste krænkelser. Og det mener jeg ikke, der er tale om her, sagde Secher Schmidt. 

Advokaten henviste også til kunstneren Jens Jørgen Thorsens Jesus-film fra 1970'erne. Affæren medførte omfattende protester i Danmark ligesom også paven rettede beskyldninger mod Danmark.

- Dengang fandt Rigsadvokaten ikke, der var grundlag for at rejse en sag, sagde Secher Schmidt.

Under sin procedure præciserede han, at der i to tilfælde ikke var dyrket sex på alteret, døbefonden og prædikestolen.

- Det er sket ved alteret, døbefonden og prædikestolen, forklarede han.

- Jeg mener derfor der ikke bør ske domfældelse. Eventuelt er der tale om en bødestraf. Eller sekundært en dom om samfundstjeneste, sagde han.