Staten frifundet for at diskriminere udlændinge

Det var ikke diskrimination, da udlændinge med PTSD fik afslag på forelæggelse for indfødsretsudvalget.

Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet er frifundet for diskrimination af tre udenlandske statsborgere, der uden held har søgt om at få dansk statsborgerskab. Det vurderer Østre Landsret fredag morgen.

De tre udlændinge har alle fået afslag på at få dansk statsborgerskab, da de ikke bestod den påkrævede sprogtest i dansk. Derefter afslog ministeriet muligheden, for at de kunne søge om dispensation, og det opfattede udlændingene som forskelsbehandling.

Fælles for de tre udlændinge er nemlig, at de blandt andet lider af PTSD.

I tilfælde af særlige former for psykiske og fysiske lidelser, eksempelvis skizofreni og blindhed, er det muligt at søge om dispensation, hvor Folketingets indfødsretsudvalg vurderer de enkelte sager.

Lidelserne kan nemlig gøre det umuligt at lære det nye sprog. Men det var ikke tilfældet for de tre sagsøgere.

PTSD gav dem ikke mulighed for at søge om dispensation, og derfor gik de rettens vej.

Dog deler Østre Landsret ikke den opfattelse, og frifinder derfor Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for deres påstand.

For to af de tre udlændinge var der nemlig ringe dokumentation for, at de led af PTSD.

Den tredje led både af PTSD og skizofreni, men retten vurderer ikke, at det havde ændret hans muligheder for dispensation, hvis han alene havde haft skizofreni.