Sur over madspild: Mormor dømt for at slå otte-årigt barnebarn

En 62-årig kvinde er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have slået sit barnebarn på skulderen

En 62-årig mormor fra Esbjerg er torsdag blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have slået sit barnebarn - en otte-årig pige - på skulderen med knyttet næve.

Det har en domsmandsret ved Retten i Esbjerg bestemt.

Mormoren nægtede sig skyldig og har anket dommen på stedet. En dom, som domsmandsretten i øvrigt var uenig i. Mormoren blev dømt med dommerstemmerne 2 mod 1.

Af anklageskriftet fremgik det, at den 62-årige kvinde på et tidspunkt mellem 24. november 2016 og 30. januar i år skulle have slået pigen, mens hun passede pigen i pigens forældres hjem i omegnen af Esbjerg.

Pigen havde 30. januar betroet sig til sin mor om, at hun var blevet slået. Det skete, efter at de sociale myndigheder i forvejen havde henvendt sig til politiet med mistanke om, at der skete vold i hjemmet.

I retten afspillede anklager Jason Bach-Petersen en videoafhøring af pigen og endnu en, som pigens storebror havde afgivet til politiet. I løbet af afhøringen, som foregik i regionens børnehus, forklarede pigen, hvordan mormoren var blevet sur over, at hun havde smidt noget aftensmad i skraldespanden.

Slag efterlod blodigt mærke
Det havde fået mormoren til at slå pigen på skulderen med knyttet næve. Og slaget var så hårdt - fortalte pigen - at det havde efterladt et blodigt mærke på skulderen fra den ring, som mormoren havde på.

Pigen var ikke efterfølgende blevet undersøgt af en læge, som ellers ville have kunnet dokumentere slaget.

Omvendt hævdede mormoren, at pigens fantasi var løbet af med hende. Mormoren fortalte, at hun i længere tid havde haft kontroverser med sin datter, som kulminerede 30. januar ved, at hun ikke længere måtte se sine børnebørn. Mormoren fortalte også, at det måtte være disse kontroverser, som havde gjort, at datteren nu var efter hende.

Den udlægning bakkede det ene medlem af domsmandsretten op om, forklarede dommeren. I hvert fald på den måde, at man skulle lade tvivlen komme mormoren til gode.

Også moren til den otte-årige pige - den tiltaltes datter - afgav forklaring i retten. Hun fortalte blandt andet, hvordan hun selv som barn oplevede sin mors vredesudbrud på egen krop. Noget, som mormoren i øvrigt bekræftede i retten.

Den otte-årige var i retten repræsenteret ved en bistandsadvokat, som dog ikke præsenterede retten for et krav om erstatning.