Teledata-skandalen: Dommer skal vurdere fængsling i stor svindel-sag

En række anholdte mænd, som blev fængslet i fredags, skal her fem dage efter for en dommer igen som følge af teledata-skandalen

Landets domstole, anklagere og advokater har travlt i disse dage efter, at Rigsadvokaten i starten af ugen udsendte en instruks om, at anklagemyndigheden midlertidigt skal indstille brugen af teleoplysninger i straffesager. Det sker, efter at der er fundet nye fejl i teledata.

Således skal en dommer i Københavns Byret i dag vurdere fængslingsgrundlaget igen i en sag om svindel mod en række ældre kvinder.

I fredags blev otte yngre mænd fængslet i sagen. Metoden var ifølge anklagemyndigheden for eksempel, at de kontaktede kvinderne pr. telefon og franarrede dem deres NemID-oplysninger. Bedrageriet kunne ifølge politiet lade sig gøre ved at stresse ofrene og bilde dem ind, at de hurtigst muligt skulle bruge oplysningerne for at standse uautoriserede transaktioner. Anklagemyndigheden vurderede, at der er tale om et samlet beløb på 'ikke under fire millioner kroner'. De anholdte nægtede sig skyldige.

Ulla snydt for 100.000: - Slut med at have tiltro til nogen

Her fem dage efter skal byretten vurdere fængslingerne igen efter Rigsadvokatens instruks. Det skyldes, at der indgår masteoplysninger i sagen.

Senioranklager Thomas Hugger siger til Ekstra Bladet , at det dog er anklagemyndighedens klare opfattelse, at fængslingsgrundlaget stadig består, selv om masteoplysningerne på nuværende tidspunkt ikke kan indgå i grundlaget for varetægtsfængslingerne i sagen.

Retsmødet finder sted i formiddag.

OVERBLIK: Brugen af teleoplysninger stoppes midlertidigt

Rigsadvokaten har udsendt en instruks til landets anklagere om, at anklagerne ikke længere må bruge teledata som bevis for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling.

Det sker, efter at der er fundet nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.

Det midlertidige stop gælder indtil videre i to måneder frem til 18. oktober. Indtil da skal fejlene undersøges.

Få et overblik over, hvad der blandt andet fremgår af den instruks, som Rigsadvokaten har udsendt til anklagerne, her:

* Rigspolitiet har i slutningen af sidste uge oplyst, at der i forbindelse med politiets sagsgennemgang også er identificeret fejl i forbindelse med konverteringen af geografiske koordinater for telemasters placering.

* Det medfører, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position mv. Omfanget af og årsagen til fejlen er endnu ikke afdækket.

* Rigspolitiet har søndag oplyst, at det har identificeret flere forskellige konkrete fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket.

* Rigsadvokaten skriver i instruksen, at de nye oplysninger om fejl i rådata "sætter nye alvorlige spørgsmålstegn ved kvaliteten af de teledata, som anklagemyndigheden anvender i straffesager."

* Derfor har Rigsadvokaten som en umiddelbar konsekvens besluttet, at anklagere ikke må anvende historiske teleoplysninger, udvidede teleoplysninger, signaleringsdata og teleobservationsoplysninger under hovedforhandlinger eller retsmøder vedrørende opretholdelse af anholdelse og varetægtsfængsling.

* Det midlertidige stop for anvendelse af teledata vil indtil videre gælde i to måneder frem til den 18. oktober 2019.

* Det betyder, at igangværende og kommende hovedforhandlinger, som anklagemyndigheden vurderer ikke vil kunne gennemføres uden anvendelse af teleoplysninger, vil skulle udsættes.

* Anklagemyndigheden vil i den forbindelse skulle vurdere, om der skal ske løsladelse af varetægtsarrestanter.

* Anklagemyndigheden skal endvidere gennemgå fængslingsgrundlaget for alle aktuelle varetægtsarrestanter. Og hvis teleoplysninger indgår som en del af grundlaget for varetægtsfængslingen, skal der anmodes om et retsmøde med henblik på prøvelse af, om varetægtsfængslingen kan opretholdes uden anvendelse af teleoplysninger.

* Hvis anklagemyndigheden vurderer, at der ikke under et retsmøde vil være grundlag for at påstå varetægtsfængslingen opretholdt uden anvendelse af teleoplysninger, skal der ske løsladelse.

* For så vidt angår sager optaget til dom, hvori der er dokumenteret teleoplysninger, skal anklagemyndigheden anmode retten om genoptagelse af bevisførelsen og begære sagen udsat.

* De øvrige konsekvenser af de nye oplysninger vil der blive taget stilling til hurtigst muligt inden for de kommende dage, skriver Rigsadvokaten.