Tidligere toppolitikers søn anker pædofilidom

Forgreb sig på to piger: Fik et halvt års rabat, men vil alligevel i landsretten for at få straffen sænket yderligere

En dømt pædofil vil have fængselsdom prøvet ved Østre Landsret. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
En dømt pædofil vil have fængselsdom prøvet ved Østre Landsret. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

En midaldrende søn af en tidligere toppolitiker har anket en fængselsdom for voldtægt og blufærdighedskrænkelse til Østre Landsret.

Det oplyser anklager Susanne Kjølhede fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

En enig domsmandsret fandt ham for godt to uger siden skyldig i at have forgrebet sig på to mindreårige piger. Sexovergrebene fandt sted over en længere periode.

Pigerne er familiemedlemmer til en person, som var nærtstående til den dømte.

Overgrebene fandt sted utallige gange på blandt andet den tiltaltes adresse i Nordsjælland og på ski- og bådferier i udlandet. Der er tale om om beføling både uden på og inden for tøjet.

Domsmandsretten i Helsingør mente, at det skulle give en straf på halvandet års ubetinget fængsel. Tidligere havde retten idømt manden to års fængsel, men i forbindelse med anken af den afgørelse fandt man en af lægdommerne inhabil, hvorfor landsretten sendte sagen tilbage til byretten.

Strafrabat
Her nåede man frem til samme afgørelse for så vidt angår skyldsspørgsmålet. Den dømte fik dog strafrabat, fordi sagen har trukket ud.og dermed hængt over både den nu dømte og pigernes hoveder i årevis.

- Det har taget 14 måneder ekstra at få en dom i sagen, og det tæller nedad, sagde retsformand  Mikael Friis Rasmussen om rabatten.

Selvom landsretten allerede hjemviste sagen til byretten i januar, kom den først for i byretten i slutningen af august.

Men selvom manden altså fik barberet et halvt år af straffen, tager han nu en tur i Østre Landsret, hvor han har 'anket til frifindelse i det ikke erkendte omfang'.

Hvad han helt nøjagtigt har erkendt, kan Ekstra Bladet ikke redegøre for, da stort set hele retssagen groft sagt har været mørklagt. Det er kotume, at ofre for sexforbrydelsers forklaringer sker bag lukkede døre, men domsmandsretten fulgte også forsvarer Karoline Normanns begæring om, at den tiltaltes forklaring foregik bag lukkede døre. Det samme gjaldt sagens eneste vidnes forklaring.

Der blev endda nedlagt forbud mod at referere fra anklager Susanne Kjølhede og forsvarsadvokat Karoline Normanns afsluttende procedurer.

Retsformanden løftede dog lidt af sløret for, hvad den dømte har erkendt, da han begrundede dommen. Ifølge ham har manden 'selv indrømmet ti seksuelle overgreb eller krænkelser' af den ældste pige, som dengang var 11 år.

Ved sagens indledning lod den nu dømtes forsvarer forstå, at det var under nogle andre omstændigheder end dem, som pigen selv har forklaret under to videoafhøringer.

Misbrugte pigers tillid
Både hendes og den yngre piges forklaringer blev lagt til grund for dommen:

- Begge er troværdige. Det er overskriften. Underoverskrifterne på, hvad der gør, at vi har fundet dem troværdige, er, at de er passende detaljeret og sammenhængende, lød det blandt andet fra retsformanden, som sammen med de to domsmænd lagde vægt på 'de lange gerningsperioder over for de to forurettede, deres meget unge alder i perioden og krænkelsernes karakter'.

- De havde tillid til dig, og den udnyttede og misbrugte du, sagde retsformanden med dyb alvor i stemmen.

Retten fandt det bevist, at overgrebene mod den ældste pige både omfatter andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år, hvilket i dag takseres som voldtægt, og blufærdighedskrænkelse.

Blufærdighedskrænkelserne af den yngste pige begyndte, da hun var syv år, og først knap et år efter, at manden første gang havde forgrebet sig på den ældste pige.

Pigerne har i lighed med den dømte siden sagens begyndelse i 2018, hvor manden blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i en måned, været beskyttet af et navneforbud, som i forbindelse med domsafsigelsen blev udstrakt til den eventuelle landsretsdom.

Ekstra Bladet er derfor afskåret fra at skrive detaljer, der kan identificere både ofre og gerningsmand.

Vi har forgæves forsøgt at få Karoline Normanns bemærkninger til den kommende ankesag.

De to pigers bistandsadvokat Jakob Buch-Jepsen ønsker ikke at kommentere sagens udvikling.

Den dømte skal ifølge byretsdommen udover sagens omkostninger betale tortgodtgørelse på 45.000 kroner til den ældste og 15.000 til den yngste pige.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi havde ikke indstillet straffesagen til Statsadvokaten, som varetager udførelsen af ankesager ved den landsretten.