Tiltale: Korrupte kørelærere og tolke snød elever gennem teori-prøverne

Køreeleverne fik de rigtige svar på sms eller tolkene gav svarene i smug på arabisk

For en pris på få tusinde kr. var køreeleverne sikre på at bestå teoriprøven - med lidt god hjælp fra tolkene og kørelærerne. MODELFOTO.
For en pris på få tusinde kr. var køreeleverne sikre på at bestå teoriprøven - med lidt god hjælp fra tolkene og kørelærerne. MODELFOTO.

Eleverne hos to kørelærere slap ualmindeligt nemt gennem teoriprøverne hos politiet, fordi de fik ulovlig hjælp af deres kørelærere og arabiske tolke.

Det mener Københavns politi, der har rejst tiltale mod de to kørelærere og tre tolke for at have ydet og modtaget bestikkelse, for embedsmisbrug og for brud på tavshedspligten.

Det var færdselsafdelingen hos Københavns politi, der fik mistanke om, at en stribe elever havde alt for let ved at bestå teoriprøverne, der blev holdt dels hos Trafiksekstionen på Gammel Køge Landevej 1 i Valby og dels på Frederikssund politistation.

For at samle beviser mod kørelærerne og tolkene fik politiet rettens tilladelse til at rumaflytte og overvåge køreskolen, og det er hovedsagelig aflytningerne, der skal bruges som bevis under den kommende retssag.

18 anholdt: Mistænkt for fusk med teoriprøver

Den starter ved Retten på Frederiksberg på onsdag. De to kørelærere og en assistent, der er tiltalt for medvirken, samt de tre tolke nægter sig skyldige.

Skal frakendes hvervet
Under retssagen vil senioranklager Line Steffensen nedlægge påstand om, at kørelærerne og tolkene bliver frakendt retten til at udøve deres hverv.

Anklageskriftet omfatter 40 forhold af korruption og embedsmisbrug, men politiet har ikke i anklageskriftet præciseret, hvilken form for bestikkelse og hvilke beløb, der er ydet fra kørelærerne til tolkene, blot at der er tale om 'gave eller anden fordel'.

En række køreskoleelever har også været sigtet i komplekset, men politiet har opgivet at rejse tiltale mod dem.

De tiltalte er to kørelærere på 52 og 46 år, en 51-årig medhjælper, og tre tolke i arabisk på 48, 49 og 54 år.

Sådan blev der snydt
Køreeleverne havde tolke med, når de var til teoriprøve, og ifølge det omfattende anklageskrift blev der brugt to forskellige metoder til at snyde eleverne igennem.

Enten sørgede tolken for at give de rigtige svar i smug, når han oversatte spørgsmålene fra dansk til arabisk.

Eller også oversatte tolkene spørgsmålene så langsomt, at kørelærerne kunne nå at sende de rigtige svar til eleverne på sms via nogle mobiltelefoner, som kørelærerne specielt havde udleveret til deres elever.

Under et tidligere retsmøde er det kommet frem, at eleverne blev instrueret i, hvordan de skulle bruge mobiltelefonerne, som var viklet ind i toiletpapir og kun sat til at vibrere, når de modtog en sms.

Kørelærerne lyttede med
Telefonerne var sat op, så de automatisk besvarede opkald, så kørelærerne kunne lytte med på, hvad der blev sagt til teoriprøven.

Hvis telefonen vibrerede i lommen på eleven skulle han eller hun svare 'ja'. Hvis telefonen forblev tavs, var det rigtige svar 'nej'. Eleverne fik besked på, at tolken ville være så langsom, at der var god tid til at modtage sms' er fra kørelæreren.

De rigtige svar var fortrolige oplysninger omfattet af kørelærernes tavshedspligt, og derfor er de også tiltalt for brud på tavshedspligten og embedsmisbrug. Politiet har fundet 'facitlister' over teoriprøverne på køreskolen.

Politiets rumaflytninger har blandt andet afsløret, at eleverne skulle betale 2000 - 4000 kr. Så ville tolken sørge for, at eleven bestod.

20 teoriprøver fra foråret til sommeren 2015 har været berørt af det omfattende snyd.

18 blev anholdt
Politiet slog til i en omfattende aktion den 6. juli 2015, hvor 18, kørelærere, tolke og elever, blev anholdt. Aktionen skete midt under en teoriprøve, hvor syv af eleverne havde de 'hemmelige' mobiltelefoner i lommerne under prøven.

Den 52-årige kørelærer er også tiltalt for ulovligt at have optaget et retsmøde med sin iPhone 6. Det skete, da kørelærerens 51-årige medhjælper blev afhørt i retten på Frederiksberg den 31. marts sidste år.

Den ulovlige optagelse blev afsløret, og derfor kræver politiet kørelæreren straffet efter retsplejelovens forbud mod at optage retsmøder og forlanger også, at hans iPhone bliver konfiskeret.

Under retssagen vil anklageren også kræve en del penge konfiskeret hos de tiltalte.

Retssagen kører to dage om ugen frem til 15. marts, hvor dommen ventes, oplyser senioranklager Line Steffensen.