To grove sex-forbrydere idømt forvaring

Der er i dag faldet to domme over grove seksualforbrydere ved Højesteret

Højesteret har netop afsagt domme i to opsigtsvækkende sager mod seksualforbrydere.

Den 50-årige Torben Kjærhus Larsen. der styrede pædofiliringen 'The Love Zone' i Randers og som blev idømt syv års fængsel ved Vestre Landsret, har i Højesteret fået forvaring på ubestemt tid.

Pædofili-sag prøves ved Højesteret

Samtidigt har Højesteret også idømt den 27-årige serievoldtægtsforbryder fra Congo Emmenuel Nzembele Katompwa forvaring på ubestemt tid. Tre unge kvinder blev bortført og brutalt voldtaget i hans bil, og to gange forsøgte han at kidnappe andre ofre, som det lykkedes at flygte i sidste sekund.

Højesterets dom over Katompwa var en stadfæstelse af byrettens og landsrettens dom til forvaring.

Både Torben Kjærhus Larsen og Emmenuel Katompwa anses for så farlige af Højesteret, at forvaring er påkrævet for at undgå risikoen for, at de begår ny personfarlig kriminalitet.

Ingen af de to forvaringsdømte var tidligere dømt for seksualforbrydelser.

I begge sager deltog syv Højesteretsdommere, fordi sagerne var principielle. Højesteret skulle blandt andet tage stilling til, om forvaring kan idømmes til personer, der ikke tidligere er dømt for seksualforbrydelser.

Højesteret siger om Emmenuel Katompwa, at på grund af omfanget, karakteren og grovheden af hans forbrydelser sammenholdt med oplysningerne om hans person, herunder udtalelsen fra Retslægerådet, så er betingelserne for at idømme ham forvaring opfyldt.

Far til tre kidnappede og voldtog unge kvinder i familiens bil

Samme formulering bruger Højesteret om Torben Kjærhus Larsen. Nogle af overgrebene mod børn begik han ikke selv, men de blev begået efter hans tilskyndelse - og derfor mener Højesteret, at der er risiko for, at han selv eller andre med hans medvirken begår nye overgreb mod børn.

Torben Kjærhus Larsen slap i byretten i Randers med seks års fængsel, som Vestre Landsret satte op til syv år. Anklagemyndigheden påstod i begge instanser, at han skulle idømmes forvaring, og Rigsadvokaten fik derefter lov til at prøve sagen ved Højesteret, som nu har givet anklagemyndigheden medhold.

Seksuelt rovdyr om natten
Emmenuel Nzembele Katompwa kørte om natten rundt i København på jagt efter sine ofre. Tre unge kvinder blev bortført og brutalt voldtaget i bilen, og to gange forsøgte han at kidnappe andre ofre, som det lykkedes at flygte i sidste sekund.

Om dagen var Emmunuel Nzembele Katompwa en kærlig far til sine tre børn i lejligheden nord for København, hjemmehjælper ansat i hjemmeplejen i Københavns Kommune og handicap-hjælper for to spastiske drenge.

Om natten var han et seksuelt rovdyr, der kørte gaderne tynde i jagten på unge kvinder, som han greb bagfra i mørket, tvang ind i bilen og voldtog dem under trusler om at slå dem ihjel.

Hans distrikt i hjemmeplejen var Østerbro, og det var her, at han fandt fire af de fem ofre.

Forbrydelserne skete i løbet af kun syv måneder, og politiet er overbevist om, at han ville have fortsat med at begå voldtægter, hvis han ikke var blevet anholdt den 14. februar 2015 på Østerbro.

Retslægerådet har udtalt, at han er farlig - især for kvinder. Han reagerer utilregneligt, er svagt begavet, rummer en indre vrede og er personlighedsforstyrret, men ikke sindssyg. Han har en IQ på 79, er socialt hæmmet og kan ikke følelsesmæssigt involvere sig i andre mennesker.

Hovedmand i pædofilt netværk
Om Torben Kjærhus Larsen, 50, der er far til tre voksne sønner, sagde Retslægerådet også at forvaring er nødvendig for at forebygge nye seksualforbrydelser.

Han blev anholdt som én af hovedmændene i et internationalt, pædofilt netværk i sommeren 2014 kaldet 'The Love Zone'. Han blev blandt andet dømt for at have spillet en nøglerolle i to internetbaserede, dunkle netværk for pædofile, hvor deltagerne selv skulle filme og producere materiale med seksuelle overgreb på børn for at kunne blive ved med at kunne se de andre deltageres lignende materiale.

Overraskende dom i Danmarkshistoriens største pædofilsag

Både by- og landsret frifandt den 50-årige særdeles it-kyndige mand for en grusom anklage om, at han skulle have forsøgt at købe et rumænsk spædbarn med henblik på at bruge barnet som sin sexslave. Højesteret skulle alene tage stilling til straffen, ikke skyldsspørgsmålet.

Torben Kjærhus Larsen er dømt for selv at have begået seksuelle overgreb mod fire børn i perioden 2008-2009. Som administrator af det pædofile netværk på internettet har han indirekte medvirket til hundredvis af overgreb på børn.