Uhyggelig sag: Mand sigtet for at købe sex af 17-årige mere end 85 gange

En 58-årig mand fra Rødding ventes at tilstå en lang række køb af seksuelle ydelser fra tre 17-årige

Det er forbudt at betale mindreårige for seksuelle ydelser, men det har efter alt at dømme ikke stoppet en 58-årig mand fra Rødding i Sønderjylland.

Ifølge en retsmødebegæring fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har manden nemlig haft sex med tre 17-årige tilbage i 2016, hvor han enten betalte eller aftalte at betale for ydelserne.

Den ene havde han ifølge sigtelsen samleje med mindst 50 gange, og den anden mindst 30 gange, mens han købte sig til sex med den tredje fem eller seks gange.

Sagen skal behandles ved Retten i Esbjerg 8. november.

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige andet, end at der er lagt op til, at sagen skal gennemføres som en tilståelsessag, siger Karina Skou, der er forsvarsadvokat for manden.

Hvorvidt sagen kan blive fremmet som en tilståelsessag - sådan hedder det i jurasprog - afhænger af, om manden i retten vil tilstå i sådant et omfang, at anklagemyndigheden er tilfreds, og dommeren godkender tilståelsen.

Manden er ud over anklagerne om betaling af mindreårige for sex også sigtet for at have udbredt børneporno. Det er ifølge retsmødebegæringen sket ad fire omgange tilbage i efteråret 2016.

To af gangene sendte manden seks billeder, mens der de to andre gange var tale om et enkelt billede.

Af retsmødebegæringen fremgår det desuden, at manden er blevet dømt i en anden straffesag. Hvilken der er tale om, og hvad straffen var, fremgår ikke.

Oplysningen fremgår af anklageskriftet, fordi anklagemyndigheden lægger op til, at manden skal idømmes en såkaldt tillægsstraf.

Det betyder, at retten skal udmåle en straf, som både omfatter den tidligere dom og de nye forhold, han måtte blive dømt for.

Det betyder i realiteten ofte, at den dømte opnår en form for rabat. Det sker, fordi det danske retssystem opererer med såkaldt modereret kumulation.

Det betyder, at når flere forbrydelser indgår i samme sag, så bliver den samlede straf mindre, end hvis forbrydelserne skulle pådømmes enkeltvis.

I andre lande - for eksempel i USA - arbejder man i visse tilfælde med absolut kumulation. Det er derfor, man i disse lande for eksempel kan støde på domme som tre gange livstid.