Umbrella-ofre får højere erstatning

Landsret afgør i 13 prøvesager, at pigen på videoerne i Umbrella-sagen skal have 5000 kroner i godtgørelse

Umbrella-sagen handler om unges delinger af krænkende videoklip med seksuelt indhold i beskeder på Facebooks Messenger. I januar 2018 meddelte politiet, at det ville sigte 1000 unge for delingerne. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Umbrella-sagen handler om unges delinger af krænkende videoklip med seksuelt indhold i beskeder på Facebooks Messenger. I januar 2018 meddelte politiet, at det ville sigte 1000 unge for delingerne. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Der skal gives en større godtgørelse til ofrene i den såkaldte Umbrella-sag for den krænkelse, de har været udsat for.

Det har Østre Landsret afgjort i en række prøvesager tirsdag.

I sagen er videoer med seksuelt indhold blevet delt via Facebooks beskedapp, Messenger. På videoerne ses to unge på 15 år. I januar 2018 oplyste politiet, at det ville sigte 1000 unge for delingerne, og siden er hundredvis blevet dømt.

Østre Landsret har afgjort spørgsmålet om erstatning for tort i 13 prøvesager.

Sagen med flest delinger handler om en persons deling af to videofiler til 13 andre personer. Sagen med færrest delinger drejer sig om deling af én videofil til én person.

Desuden har de været i besiddelse af videoerne.

I alle ankesagerne har landsretten fastsat beløbet for godtgørelse på 5000 kroner til pigen og 1000 kroner til drengen. Det er højere end det beløb, som byretten mente, at de to ofre skulle have.

Byretten var i 11 af de 13 prøvesager også kommet frem til, at pigen og drengen skulle have en godtgørelse. Men den var mindre, end det landsretten er kommet frem til.

Desuden havde byretten i to af sagerne fundet, at ofrene slet ikke skulle have en godtgørelse.

I en af prøvesagerne blev en ung mand i Retten i Lyngby dømt til at betale 2500 kroner til pigen og 500 kroner til drengen. I landsretten lød kravet fra pigen at få yderligere 6000 kroner, mens drengen ville have 500 kroner ekstra.

Sagen har haft voldsomme konsekvenser for de to ofre. Pigen har fået posttraumatisk stress og depression.

Østre Landsret finder i sin afgørelse tirsdag, at delingerne af videoen er særdeles krænkende - især for pigen - men også for drengen.

- Delingerne af blandt andet denne video via internettet har efter de oplysninger, som foreligger under ankesagen, haft meget betydelige skadefølger for både pigen og drengen.

- Og deres liv er – uanset den forløbne tid – i væsentlig negativ grad fortsat præget heraf, skriver landsretten blandt andet i sin begrundelse.

Højesteret har tidligere afgjort en af sagerne i Umbrella-komplekset, hvor en 20-årig mand blev dømt til at betale 10.000 kroner til pigen og 2000 kroner til drengen.

Den sag har Østre Landsret også skelet til. Retten skriver, at sagen i Højesteret er en af de groveste sager i komplekset.

Højesteret fandt, at der skal tages hensyn til, at andre, der måtte blive fundet skyldige i delingen af samme video, også kan blive pålagt at betale. Desuden skal man skele til de erstatninger, som ofrene tidligere er tildelt.

Selv om de dømte i de 13 sager i Østre Landsret ikke har delt lige så mange gange som i sagen i Højesteret, så har de bidraget til den samlede krænkelse.

- Også fordi hver enkelt deling har muliggjort nye delinger og dermed været med til at forlænge krænkelsesperioden og de forurettedes frygt for den fortsatte udbredelse af videoen på internettet, skriver landsretten.

Østre Landsret har ind til nu modtaget 100 ankesager om tortgodtgørelse i Umbrella-sagen. De 13 sager er de første, der er blevet afgjort.

OVERBLIK: Hundredvis er dømt for delinger i Umbrella-sagen

Umbrella-sagen handler om 1000 unges delinger af krænkende videoklip med seksuelt indhold i beskeder på Facebooks Messenger. I videoerne ses to 15-årige børn. Derfor er flere i sagen dømt for at dele børneporno.

Få et overblik over sagen her:

* I marts 2015 tager en 15-årig pige fra Nordsjælland hjem til en jævnaldrende ven en aften.

* Flere af drengens venner dukker op. En uge efter kan videoer, optaget på aftenen, findes på nettet. Der er tale om intime, seksuelle optagelser, og både den 15-årige pige og en 15-årig dreng ses.

* I marts 2016 bliver to teenagedrenge i sagen idømt bøder på 2000 kroner for deling af videoen.

* Erstatningsnævnet tilkender i 2017 pigen en erstatning på 30.000 kroner, som drengene skal betale for delingen. I 2019 får pigen yderligere 30.000 kroner i erstatning fra drengene, fordi de filmede.

* Facebook opdager i 2017, at videoen spredes i vidt omfang og går til de amerikanske myndigheder, som kontakter det europæiske politisamarbejde Europol. De går videre til dansk politi med sagen.

* I januar 2018 oplyser politiet, at over 1000 unge vil blive sigtet for delingerne. Videoerne blev delt flere end 5000 gange i Facebooks beskedapp, Messenger.

* I marts 2019 sigtes yderligere 148 personer for delinger. Siden er nye delinger blevet behandlet løbende i politikredsene.

* I første omgang rejser anklagemyndigheden en række sager ved retterne, som skal være såkaldte prøvesager og afgøres før de andre sager. De skal dermed lægge retningen for, hvordan resten af sagerne kan afgøres.

* Den sidste prøvesag afgøres 11. januar 2019 af Højesteret. Her idømmes en 20-årig mand 40 dages betinget fængsel for at dele børneporno.

* Samtidig bliver pigen på videoen tilkendt en erstatning på 10.000 kroner, mens drengen skal have 2000 kroner for den krænkelse, de blev udsat for. Niveauet for erstatningerne har varieret i de forskellige sager.

* I en opgørelse fra januar 2020 oplyser anklagemyndigheden, at 334 sager er endt med dom for deling af børneporno. De fleste har fået 7-20 dages betinget fængsel.

* Derudover er 444 sager afgjort som krænkende billeddeling, hvilket i de fleste tilfælde har resulteret i bøder på 1500 kroner.

* Samtidig er der sket frifindelse i 25 sager, mens 166 er blevet opgivet. Næsten halvdelen droppes, fordi den sigtede var under 15 år.

* Der er fortsat uafgjorte sager, oplyses det i januar 2020.

Kilder: Anklagemyndighedens seneste opgørelse fra årsskiftet, Rigspolitiet, DR og Ritzau.