Umbrella: Politikere vil se på lovgivningen

Der er opbakning fra flere politikere til at kigge på lovgivningen, der er brugt i Umbrella-sagen

Foto: Jens Dresling
Foto: Jens Dresling

Der er interesse for at kigge på reglerne for børneattester med afsæt i Umbrella-sagen blandt de politikere, Ekstra Bladet har talt med.

Det sker på baggrund af vores omtale af, at det koster en plet på børneattesten i 20 år for de børn og unge, der er blevet dømt for distribution af børneporno i den meget omtalte sag, der omhandler en video med seksuelt indhold, hvor en 15-årig pige og dreng er på.

20 år på børneattesten - 0 år på straffeattesten

En dom for deling af børnepornografisk materiale efter straffelovens § 235, vil fremgå af børneattesten:

Ved bøde: 10 år fra endelig afgørelse

Ved betinget fængsel: 20 år fra endelig afgørelse.

Ved ubetinget fængsel: 20 år fra løsladelse eller ved udløb af eventuel prøvetid på prøveløsladelse.

Sektionsleder i Kriminalregisteret Mikael Søgaard understreger, at der ikke er tale om et individuelt skøn i forhold til den dømtes alder eller gerningens indhold, hvor længe det står.

– Det er underlagt Kriminalregisterbekendtgørelsen, siger han.

Dommen slettes kun, hvis der ikke er registreret andre domme på den dømte i mellemtiden. Ellers slettes dommen for børnepornografi først, når den nye afgørelse også er slettet.

Reglerne for straffeattester til offentligt brug er i udgangspunktet:

Dømte mellem 15-18 år: Giver ikke en plet – medmindre man indenfor en tre-årig periode (før/efter) er dømt for noget andet, som vil fremgå af attesten. I så fald vil den fremgå i 10 år fra afgørelsen.

Over 18 år: 10 år

Rasmus blev idømt tyve dage betinget fængsel for distribution af børnepornografisk materiale. Foto: Linda Johansen Krimi Teenager straffet i Umbrella-sagen: Føler mig dømt som pædofil

Peter Skaarup, retsordfører DF:

Foto: Jens Dresling
Foto: Jens Dresling

– Det er fint at vi har de her attester, men de skal også kunne bruges meget operativt for arbejdsgiverne.

– Det skal stå klart og tydeligt, hvis man er dømt for noget med pædofili. Men her er man måske mere uforvarende kommet til at dele noget materiale, som pludselig står på børneattesten, siger Peter Skaarup, der kalder det ude af proportioner.

Britt Bager, medlem af Retsudvalget for Venstre svarer i en sms:

Foto: Jens Dresling
Foto: Jens Dresling

’Der er ingen tvivl om, at Umbrellasagen er ganske særlig, og at børnepornobestemmelsen blev brugt på en anden måde, end vi hidtil har set. Ønsker ministeren at opdatere/ændre på lovgivningen, møder Venstre naturligvis konstruktivt op til forhandlingerne’.

Hun understreger dog, at Venstre er meget optaget af ofrenes retssikkerhed.

’De piger skal leve med det, der er sket resten af livet, og det kan komme til at fylde meget mere end en plet på en straffeattesten eller børneattesten. Pletten på børneattesten forsvinder, det gør arrene på ofrene for de her forbrydelser ikke’.

Karina Lorentzen, retsordfører for SF:

Hun mener, at det skal have en konsekvens, men at det giver mening at se på, om lovgivningen er rigtigt indrettet.

– Jeg synes måske, at vi skal kigge på at få et nyt sæt lovgivning, som stadig indeholder en konsekvens, men hvor det ikke er møntet på at holde børn og unge ude af fremtidige lærepladser og trænerjob.

– Der er ikke nogen tvivl om, at de her børn og unge ikke er pædofile, men de har gjort noget, der er ulovligt, og det skal de selvfølgelig straffes for.

Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale Venstre:

Foto: Martin Lehmann
Foto: Martin Lehmann
 

Han kalder det helt oplagt at se på, hvordan man kan indføre en paragraf, der går direkte på digitale krænkelser.

– Jeg vil helt klart foreslå, om det ikke er noget, Straffelovrådet skal tage stilling til. Det er jo nogle nye tendenser, vi ser, og derfor er det helt naturligt at se på, er det så er den rigtige straf i forhold til de forseelser, de har begået, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup, har svaret skriftligt på Ekstra Bladets spørgsmål:

Foto: Finn Frandsen
Foto: Finn Frandsen
 

Her fremgår det, at han ’har forståelse for, at det kan have store konsekvenser for et ungt menneske at have en tilførsel på børneattesten’ både i forhold til fremtidige jobmuligheder og fritidsaktiviteter.

’Men vores forpligtelse til at beskytte børn mod seksuelle krænkelser og overgreb vejer meget tungt. Børneattestordningen blev oprindeligt indført for at beskytte børn mod seksuelle krænkelser og overgreb, og det er en meget vigtig samfundsopgave’.

Han er dog åben for at tale om det.

’Hvis Folketingets partier gerne vil have en teknisk gennemgang af problemstillingen, så er jeg åben over for det’.