Uskyldig dømt: Nu tjekker politiet flere sager

Politiet skal gennemgå 3850 sager for dna-fejl

Rigspolitiet har nu identificeret 3850 yderligere sager, som skal tjekkes for eventuelle fejl i forbindelse med brug af dna-bevis.

Det oplyser myndigheden i en pressemeddelelse.

Beslutningen er truffet, efter at politikredsene har gennemgået cirka 8500 straffesager, hvor dna-bevis er anvendt til sammenligning af en sporprofil med 16 dna-systeemer og en personprofil med ti dna-systemer. I den forbindelse har man så fundet 3850 sager ud over dem, man i forvejen anså som potentielt problematiske.

I forvejen er Rigspolitiet ved at gennemgå 3450 straffesager, hvor dna-spor har spillet en afgørende rolle.

- Det er meget beklageligt, at alle relevante dna-sager ikke blev identificeret straks fra undersøgelsens begyndelse, og at tidshorisonten for den derfor nu må forlænges med tre måneder. Det er klart utilfredsstillende, og Rigspolitiet vil derfor sammen med Retsgenetisk Afdeling tage initiativ til fremadrettet at sikre et bedre dataoverblik, siger rigspolitichef Thorkild Fogde. 

Med gennemgangen vil Rigsadvokaten og Rigspolitiet finde frem til sager, hvor der er sket domfældelse, og hvor dna-beviset indgår i begrundelsen for domfældelsen.

Der er tale om sager, hvor dna-profilen for et bevis er typebestemt efter 16 dna-systemer, mens dna-profilen for personen i dna-registret er typebestemt efter ti dna-systemer.

Undersøgelsen blev i sin tid sat i værk på baggrund af en straffesag, hvor en person er blevet dømt for indbrud.

Her har dna-spor været afgørende. Efterfølgende har det vist sig, at den dømte formentlig ikke er skyldig.

I gennemgangen af sager prioriteres fortsat verserede sager og sager med fældende afgørelse, hvor straffen endnu er ikke er udstået. 

Gennemgangen af sager, der senest var forudsat til at være færdiggjort inden udgangen af 2020, forventes nu afsluttet ved udgangen af første kvartal 2021.