Vidne: Politiet affyrede mindst to skud

Den unge mand blev skudt af politiet i vores indkørsel

Der blev affyret mindst to skud i nat, da en ung mand af typisk dansk udseende tidliigt søndag morgen afgik ved døden. Det skete efter at politi fra Sydsjælland- og Lolland Falsters politi  trak pistolerne og afgav skud mod manden på Finderupvej i Høng efter en længere biljagt.

Det siger tømrer Alex  Nørrelund, 23, der bor Finderupvej 2 i Høng.

- Jeg lå og sov min skønhedssøvn,  da jeg vågnede med et sæt, ved at jeg kunne  høre nogle biler buldre sammen, og politiet fik skubbet den eftersattes bil op i vores indkørsel. Det er fem meter fra, hvor jeg sover. Der var fuld sirener og blå blink på. Politiet afsporede ham og eftersattes  bil og en politibil var helt krøllet sammen.

- Idet jeg sætter mig op og kigger ud af vinduet, ser jeg  politiet, der har trukket pistolerne. Og jeg hører de affyrer nogle skud, som så rammer ham.

Artiklen fortsætter under fotoet, som er taget af Alex Nørrelund fra hans værelse:

Foto: Alex Nørrelund
Foto: Alex Nørrelund
 

- Så politiet skyder ham ude foran dit hus?

- Ja, det gør de.

- Hvor mange betjente var der?

- Der var fire  til at starte med, og så eskalerede det, og  der kom flere politibiler og ambulance, og der blev spærret af.

Forsvaret: Ikke tegn på at politidræbt er fra forsvaret

- Hørte du, der blev skudt?

- Ja, det gjorde jeg.

- Hvor mange gange skyder de?

- To som jeg kan huske.

- Ser du politiet skyder ?

- Jeg sætter mig op og ser, de har trukket pistolerne. Så lægger jeg mig igen. Jeg var overrasket over, hvad der skete. Og så var det de skød ham. Klokken var ca. tyve minutter over fire - halv fem.

Hørte betjent råbe til døende: 'Hvad hedder du, hvad hedder du?'

- Så du ham?

- Ja. det gjorde jeg.

- Sad han inde i bilen, da politiet skød ham?

- Ja, det fornemmer jeg.  Men jeg ser ham først rigtig, da de har lagt ham op på båren og kører ham væk.

- Hvor gammel vil du anslå han er?

- Midt i tyverne.

- Var han alene i bilen?

- Ja.

Militærkøretøj involveret i politidrab

Ifølge Alex Nørrelund ser den unge mand typisk dansk ud.

Biljagten var så dramatisk, at en politimand også var berørt.

-  Der var en politimand, som måtte ind og ligge hos os og sunde sig og mærke efter, om der var noget, der gjorde ondt. Som jeg forstod det, var han steget ud af bilen og havde stillet  sig op foran eftersatte, og så var eftersatte fortsat, så betjenten var skubbet ind i hækken af bilen. Han var ikke kommet alvorligt til skade, men skulle lige sunde sig, og lægerne skulle kigge på ham, inden han kunne gå.

Fakta: Så meget skal der til, før politiet må bruge pistolerne

Politilovens paragraf 17:

Skydevåben må kun anvendes med henblik på

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på person,

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller for, at personer pådrager sig alvorlige helbredsskader,

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,

4) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mistænkes for at have påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på person, medmindre der ikke skønnes at være risiko for, at den pågældende på ny vil gøre sig skyldig i et sådant angreb,

5) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mistænkes for at have påbegyndt eller gennemført et farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg, eller

6) at sikre pågribelsen af personer, der har eller med rimelig grund mistænkes for at have begået alvorlige forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, mod statsforfatningen eller de øverste statsmyndigheder.

Stk. 2. Før politiet afgiver skud, der indebærer risiko for skade på person, skal det så vidt muligt først ved advarselsråb og dernæst ved varselsskud tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at skyde, hvis ikke politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet.

Stk. 3. Er der nærliggende risiko for, at udenforstående kan blive ramt, må der kun skydes i yderste nødsfald.

Stk. 4. En polititjenestemand, der er under direkte kommando, må kun anvende skydevåben efter ordre fra en leder, medmindre der foreligger en situation som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller nr. 2.

Stk. 5. Har politiets skudafgivelse medført skade på person, skal den pågældende straks undersøges af en læge.

Kilde: Ritzau