Danske vindmøller vælter: Pas på!

Møllerne kan vælte og kvase mennesker, dyr og bygninger

Bang! Vindmøllerne er fejlkonstruerede til fare for omgivelserne. Foto: Sikkerhedsstyrelsen
Bang! Vindmøllerne er fejlkonstruerede til fare for omgivelserne. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Heldigvis er ingen mennesker eller dyr kommet til skade.

Men Danmark er ramt af en mindre vindmølle-skandale.

I årevis har myndighederne været klar over, at nogle såkaldte husstandsmøller kunne havarere – enten ved at vingerne flyver af eller ved, at hele møller styrter mod jorden.

Men det var først for få uger siden, at Sikkerhedsstyrelsen, som havde fået sagen overdraget fra en anden myndighed, officielt advarede offentligheden mod møllerne, som især købes af private.

’Husstandsvindmøllen fabrikat KVA Vind 6-10 udgør en alvorlig risiko, idet der er fare for at møllen kan styrte til jorden. Møllerne kan ikke modstå de belastninger, de udsættes for i forbindelse med anvendelse’ skrev Sikkerhedsstyrelsen.

Der er cirka 300 møllerne opstillet i Danmark. De er samlet i Danmark af bl.a. kinesiske komponenter.

Arkivfoto: Carsten Andreasen Samfund Saver vingerne af Dybbøl Mølle

’Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at mindst 22 møller er havareret, og vi vurderer, at der er fare for havari af flere møller som følge af overbelastning af materialerne på grund af vibrationer i møllen. Ved et havari kan nacelle (huset med generator osv., red) og vinger falde til jorden, hvilket kan udgøre en alvorlig risiko for personer og ejendom i området,’ lyder advarslen.

Sikkerhedsstyrelsen har påbudt importøren at bringe møllerne i sikker stand. Opdateringerne indebærer bl.a., at der skal monteres en ’rystesensor der stopper møllen i tilfælde af rystelser,’ skriver styrelsen.

Når møllerne ellers ikke havarerer, kan de producere el til en boligs installation på samme måde som et solcelleanlæg kan.

Møllen dækker typiske rigeligt en husstands forbrug, og den strøm, der bliver i overskud, bliver sendt ud på el-nettet.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens website.

Før...

Foto: PR
Foto: PR

Efter...

Foto: Sikkerhedsstyrelsen
Foto: Sikkerhedsstyrelsen

318 kommentarer
Vis kommentarer