Ankenævn lammet: Mangler dommer

Pakkerejse-Ankenævnet har siden september måned sidste år ikke afsagt en eneste kendelse. Årsagen er, at nævnet står uden en dommer til posten som formand

Hvis du har noget at klage over på din rejse, skal du straks under opholdet klage og gerne skriftligt. Under alle omstændigheder skal du sende din klage til rejsebureauet inden rimelig tid efter din hjemkomst fra rejsen. Ifølge klagereglerne skal du give rejsebureauet en rimelig frist til at svare på din henvendelse. En frist på 4 uger vil sædvanligvis være passende. Hvis du ikke er tilfreds med rejsebureauets svar, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.
Hvis du har noget at klage over på din rejse, skal du straks under opholdet klage og gerne skriftligt. Under alle omstændigheder skal du sende din klage til rejsebureauet inden rimelig tid efter din hjemkomst fra rejsen. Ifølge klagereglerne skal du give rejsebureauet en rimelig frist til at svare på din henvendelse. En frist på 4 uger vil sædvanligvis være passende. Hvis du ikke er tilfreds med rejsebureauets svar, kan du klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Hvis du skal på ferie i den nærmeste tid, så skal du overveje om du vil bestille en såkaldt pakkerejse. Baggrunden er, at Pakkerejse-Ankenævnet er holdt op med at træffe afgørelser i klagesager.

- På nuværende tidspunkt er vor sagsbehandlingstid lige omkring 13 måneder, siger sekretariatsleder Laila Havndrup Aackmann, Pakkerejse-Ankenævnet i Holte.

- Hvad er er åsagen til det?

- Årsagen er, at formanden for Pakkerejse-Ankenævnet tilbage i september 2011 opsagde sit hverv. Så har man fra stifternes side anmodet om at få udpeget en ny formand, men det tager åbernbart tid, siger Laila Havndrup Aackmann.

- Og indtil man har udpeget en ny formand kan man ikke træffe afgørelser i Pakkerejse-Ankenævnet, og derfor er der ikke afsagt kendelser siden september måned sidste år, siger lederen af sekretariatet.

- Hvem sad på posten sidste år?

- Det var landsdommer Otto Hedegaard Madsen.

- Har du en fornemmelse af, hvornår der bliver udpeget en ny dommer som formand?

- Nej, det har jeg ikke. Det er stifterne, der styrer den proces.

- Ved du om de tre organisationer har bedt om at få udpeget en ny dommer?

- Ja, det har de.

Pakkerejse-Ankenævnet finansieres af Rejsegarantifonden, der stiller sekretariat til rådighed for Ankenævnet.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere