Kurt Thorsens straffesag skal gå om

Østre Landsret har ophævet en dom på fem års fængsel, som byggematadoren Kurt Thorsen fik i Københavns Byret. Det betyder, at sagen skal gå om

(Foto: Lars Krabbe/Polfoto)
(Foto: Lars Krabbe/Polfoto)

En domsmand, der var medlem af et skatteankenævn, rejser tvivl ved rettens upartiskhed, mener Østre Landsret.

Østre Landsret har ophævet en dom på fem års fængsel for grov skattesvig, som byggematadoren Kurt Thorsen i september sidste år fik i Københavns Byret.

Det betyder, at sagen skal gå om.

Landsretten har vurderet, at en af de domsmænd, der medvirkede i sagen mod Kurt Thorsen, var inhabil.

Læs også:

Se også: Kurt Thorsen går efter en ommer

Forsvarer glæder sig
Kurt Thorsens nye forsvarer advokat Lars Henriksen fra Århus har svært ved at skjule sin begestring for det overraskende resultat af klagerne over dommen i byretten.

Lars Henriksen, der har overtaget forsvaret efter den kendte københavnske kendis-advokat Ebbe Mogensen, har allerede i første hug fået medhold i en af sine klager.

Lars Henriksen mente, at sagen skulle gå om, fordi en af dommerne var inhabil. Det han har nu fået medhold i ved Østre Landsret Og Lars Henriksen mente, at sagen burde afvises, fordi anklageskriftet ikke var præcist nok. Det har han til gengæld ikke fået medhold i.

- Jeg glæder mig til, at sagen kan begynde ved Københavns Byret, så vi kan få en fair og ordentlig sag, siger Lars Henriksen til ekstrabladet.dk.

Læs også:

Se også: Riskær får endnu en dom til samlingen

Bagmandspolitiets chef, statsadvokat Jens Madsen siger til ekstrabladet.dk, at afgørelsen er rimelig overaskende.

- Så vidt jeg har fået oplyst har Østre Landsret ikke taget stilling til spørgsmålet om anklageskriftets udformning, men alene om en dommer i byretten var inhabil. Og netop den del forstår jeg ikke helt.

- Vi mødte frem i Østre Landsret med en kendelse fra Højesteret om, at en dommer i en selskabsdømmer-sag ikke var inhabil selv om vedkommende deltog i møder i Landsskatteretten, som oven i købet er et niveau højere oppe end skatteankenævnet, som den nu inhabile dommer deltog i.

- Vi vil i den nærmeste fremtid overveje om vi vil forsøge at få spørgsmålet om inhabilitet indbragt for procesbevillingsnævnet, således at netop habiltets-spørgsmålet kan prøves ved Højesteret.

Ifølge ekstrabladet.dk's oplysninger, som bekræftes af advokat Lars Henriksen, blev spørgsmålet om dommerens inhabiltet, rejst på et retsmøde, da sagen var i byretten, men ingen kan i dag huske på hvilket tidspunkt, om det var før, under eller efter, og der findes intet i retsbogen om, at spørgsmålet rent faktisk var oppe at vende.

Domsmanden har ikke på noget tidspunkt haft med byggematadorens sag at gøre, men vedkommende var medlem af et skatteankenævn, og det sår ifølge landsretten tvivl ved personens upartiskhed.

- Dommeren i byretten har efter dommen efterfølgende afleveret en redegørelse, hvoraf det fremgår, at spørgsmålet om habilitet var oppe at vende, og hverken Kurt Thorsen eller advokat Ebbe Mogensen havde dengang noget imod at retssagen fortsatte med den pågældende dommer, siger Jens Madsen, SØK.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere