Vi ser lidt lysere på den økonomiske fremtid

En lidt bedre stemning bredte sig blandt danskerne i februar - men optimismen er fortsat på et lavt niveau

Danskerne er ikke længere helt ned i kulkælderen, når det gælder troen på Danmarks og deres egen økonomiske fremtid.

De seneste måneder har forbrugernes tillid været præget af det økonomerne omtaler som "granatchok" og "sortsyn" på grund af den usikre økonomiske situation.

Men dagens gode nyhed er, at det så småt er begyndt at lysne. Danskerne ser i hvert fald en anelse mere optimistisk på den økonomiske situation, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den såkaldte indikator for forbrugernes tillid steg fra minus 7,0 til minus 4,8. Det er anden måned i træk, at tallet går frem - men det befinder sig dog fortsat på et lavt niveau.

Den styrkede forbrugertillid kommer endda i en måned, hvor indikatoren typisk falder, fordi den positive effekt fra udsalg i januar falder væk. og på trods af udsigterne til faldende realindkomst.

- I februar har der været megen fokus på, at realindkomsterne kommer til at falde igen i år i de fleste familier. Det er blevet understreget af den høje benzinpris, siger Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank.

Samtidig er nyhederne om både dansk og international økonomi imidlertid blevet bedre, og det smitter tilsyneladende af.

Forbrugertilliden faldt kraftigt i anden halvdel af 2011 på grund af sortsynet omkring verdensøkonomien.

- Faldet virkede noget overgjort i betragtning af, at den vestlige verden mere står over for en stagnation end en massiv tilbagegang, siger Las Olsen.

Trods den dårlige stemning i slutningen af 2011 gik forbruget faktisk frem. Derfor forventer Las Olsen ikke en særlig stigning i forbruget med de nye tal.

Han venter dog en moderat stigning i forbruget i år trods fald i den reale indkomst.

I Dansk Erhverv hæfter cheføkonom Bo Sandberg sig ved, at også andre tal giver grund til optimisme.

- Ud over de bedre forbrugerforventninger har eksporten overrasket positivt i fjerde kvartal, ligesom industriens produktion, dankortomsætningen og beskæftigelsen, siger han.

Samtidig er aktiekurserne steget, renten rekordlav og underskuddet på statens budget væsentligt mindre end ventet.

- Ja, tilmed ser det ud som om, at eurokrisen forsigtigt bevæger sig i retning af en løsning, konstaterer Bo Sandberg.

0 kommentarer
Vis kommentarer