Efter seks års kamp vandt patienten

Nogle vil måske kalde Hans Jacobsen fra Virum for en mand med en sag, andre vil betegne ham som en helt, der tog kampen op mod sion tandlæge i tandlægernes indviklede klagesystem

Hans Jacobsen fra Virum har i mere end seks år kæmpet for at få ret og få en erstatning for dårligt udført tandlægearbejde. I tandlægernes indviklede og uigennemskuelige klagesystem endte Hans Jacobsen til sidst med at få medhold af Sundhedsstyrelsen, men erstatning får han ikke. Ikke endnu i al fald! Her ses Hans Jacobsen med enkelte af sagens mange dokumenter.  (Foto: Thomas Sjørup)
Hans Jacobsen fra Virum har i mere end seks år kæmpet for at få ret og få en erstatning for dårligt udført tandlægearbejde. I tandlægernes indviklede og uigennemskuelige klagesystem endte Hans Jacobsen til sidst med at få medhold af Sundhedsstyrelsen, men erstatning får han ikke. Ikke endnu i al fald! Her ses Hans Jacobsen med enkelte af sagens mange dokumenter. (Foto: Thomas Sjørup)

Man tror det er løgn, når man lytter til Hans Jacobsens sygehistorie med de påståede fejlbehandlinger af sine tænder. Værre bliver det, når man får at vide, hvordan han har måtte sloges mod alle mulige instanser, råd og nævn for til sidst at få ret i Sunhedsstyrelsen.

Denne historie handler om Hans Jacobsens syv år lange kamp for at få ret.

Det fik han, men han får ingen erstatning. Nu begynder der en ny kamp.

Hans Jacobsen er en mand af principper. Som tidligere ansat i A.P. Møller har Hans Jacobsen en ide om, at man skal holde, hvad man lover, og når nu der er begået fejl imod ham, så skal han selvfølgelig også have erstatning.

De vigtigste dokumenter

Forud for sin endelige afgørelse i sagen samlede Sundhedsstyrelsen nogle af de vigtigste dokumenter i Hans Jaconsens sag.

Der var bl.a. Hans Jakobsens klage og øvrige korrespondance.

Den originale journal og renskrift fra den indklagede tandlæge J.H.

Journalmateriale fra ny tandlælge U.M.

Besigtigelsesrapport.

Kendelse fra Regionstandlægenævnet af 22. januar 2010.

Kendelse af Landstandlægenævnet af 23. april 2010.

Kendelse fra Regionstandlægenævnet af 18. oktober 2010.

Afgørelsen

Efter en gennemgang af sagen finder Sundhedsstyrelsen bl.a., at

1) tandlæge J.H. ved sin manglende diagnostik og behandling af Hans Jakobsens caries i første kindtand i højre side af overkæben den 24. maj 2005 ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed.

2) at tandlæge J.H. ved sin manglende diagnostik og behandling af Hans Jacobsens caries i første lille kindtand i venstre side af overkæben og i første kindtand i venstre side af overkæben samt spalte/caries under kronen på anden lille kindtand i højre side af overkæben den 3. april 2008 ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed.

3) at tandlæge J.H. ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin journalføring af information og behandling i forbindelse med behandling af Hans Jacobsen i perioden fra den 24. maj 2005 til den 16. oktober 2008.

Sundhedsstyrelsen finder endvidere, at det bør indskærpes over for tandlæge J.H. at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

- Denne afgørelse er klokkeklar, og jeg forstår simpelthen ikke, at jeg ikke skal have en erstatning for alle disse fejl. Nu begynder systemet endnu en gang at nedkæmpe den enkelte patient, siger Hans Jacobsen.

Har du også bøvlet med tandlægernes klagesystem så skriv til journalist John Mynderup på mynde@eb.dk

0 kommentarer
Vis kommentarer