Efter mild vinter: Udsigt til at spare 6000 kr. i varme

Alt tyder på, at danske boligejere kan regne med en besparelse på omkring 6000 kroner i varmeregning

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Den milde vinter har været en gevinst for kommunernes pengekasser, og nu viser nye tal fra Teknologisk Institut, at også boligejerne kommer til at spare penge på varmeregningen, hvis vejret holder.

Alt tyder på, at fyringssæsonen 2013/2014 bliver noget billigere for forbrugerne end sidste års fyringssæson.

Det lune efterår og de forholdsvise varme første tre måneder af 2014 har resulteret i et fald i graddagene på 22,7 procent, viser de nye tal for graddage fra Teknologisk Institut, siger seniorkonsulent J.C. Sørensen fra Graddagesekretariatet, Teknologisk Institut.

Fyrings- og varmesæson 2013/2014 slutter først senere på foråret.

For et normalt dansk parcelhus kan det betyde, at varmeregningen bliver mere end 6000 kroner mindre for denne fyringssæson, har Teknologisk Institut beregnet.

Graddagetallet hjælper forbrugerne med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår. Et lavt tal for graddage betyder et lavt behov for energi til rumopvarmning.

- For et gennemsnitligt parcelhus kan det betyde, at olieforbruget til opvarmning bliver reduceret med 22,7 procent, og det svarer til, at omkostningerne til opvarmning bliver reduceret med mere end 6000 kroner, siger J.C. Sørensen fra Teknologisk Institut.

Han understreger, at opgørelsen ikke er et udtryk for, at varmesæsonen er afsluttet.

Varmesæsonen afsluttes i Teknologisk Instituts graddagesystem først, når døgnmiddeltemperaturen når over 10 grader i tre på hinanden følgende døgn om foråret, hvilket ikke har været tilfældet endnu.

- Erfaringsmæssigt og statistisk set ophører graddagetælling normalt først en gang i maj måned, hvor vi så har det fulde overblik over fyringssæsonen, siger J.C. Sørensen.

/ritzau/

0 kommentarer
Vis kommentarer