Offentligt ansattes realløn stiger igen

Lønnen for offentligt ansatte stiger igen og følger nu efter lønudviklingen i den private sektor

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Kommunalt ansatte får den højeste lønstigning blandt de offentligt ansatte. I første kvartal af 2014 steg lønnen - målt som den årlige ændring i timefortjenesten - med 1,3 procent. Det er en markant stigning i forhold til kvartalet før, hvor lønnen steg med blot 0,3 procent.

For de ansatte i regionerne steg gennemsnitslønnen med 1,2 procent i første kvartal mod 0,4 procent i kvartalet før, der omfatter de sidste tre måneder af 2013.

De statsansatte ligger lavest i opgørelsen. Her var den gennemsnitlige lønstigning på 0,9 procent mod 0,6 procent i kvartalet før.

For kommunerne omfatter løntallene blandt andet forsynings- og renovationsområdet, mens det for staten eksempelvis omfatter DSB.

Chefanalytiker i Nykredit Tore Stramer siger, at lønindekset er et signal om, at den offentlige sektor igen er på vej op i fart og nu har lagt sig lige i halen på den private sektor, der kan fremvise en lønvækst på knap 1,5 procent.

- Det er imidlertid ikke overraskende. Lønstigninger i den private og offentlige sektor følger således hinanden over tid.

- Det skyldes den såkaldte reguleringsordning, der sikrer, at lønudviklingen i den offentlige sektor følger den private. Den nuværende stigning i lønvæksten i det offentlige skal også ses i sammenhæng med den generelt højere lønvækst i den private sektor igennem 2013, siger Tore Stramer.

Den tiltagende lønvækst i den offentlige sektor betyder, at de offentlige ansatte i særligt kommuner og regioner nu også oplever en fremgang i reallønnen efter et 2013 med små fald.

- Inden for det offentlige er der udsigt til en reallønsfremgang på 0,5-0,7 procent i år. Når man husker på, at godt 30 procent af alle lønmodtagere er beskæftiget inden for den offentlige sektor, er det klart, at det umiddelbart giver et positivt skub til privatforbruget.

- Fremgangen i reallønnen er dog beskeden og kommer efter et skidt 2013, siger Tore Stramer.

Der er endnu ikke tal for lønstigningen i den private sektor i årets første kvartal.

0 kommentarer
Vis kommentarer