Fattige henter 2,5 millioner på folkepension

Folkepension er nødvendig for folk, der er lavtlønnede. Uden skulle de spare 40.000 kroner ekstra op om året

De laveslønnede ældre skulle spare 40.000 kroner op årligt, hvis de skulle have til folkepensionen. (Foto: Colourbox)
De laveslønnede ældre skulle spare 40.000 kroner op årligt, hvis de skulle have til folkepensionen. (Foto: Colourbox)

Var der ingen folkepension, skulle der lægges rigtigt meget til side, for at opretholde niveauet, når man går på pension. Faktisk skulle man lægge 20 procent af sin løn til side oveni den almindelige pensionsopsparing hvert år. Det viser beregninger fra ATP.

Beregningerne viser, at en springer du ud som enlig folkepensionist i dag, vil den livslange folkepension udgøre en værdi på omkring 2,5 millioner kroner.

Tilhører man de lavtlønnede grupper i Danmark, skal man sætte mere til side årligt til pensionen, end hvis du er i den anden ende af indkomstskalaen.

Læs:

Se også: Pensionister tjener styrtende på Apple

Skal spare 40.000 op årligt
Som lavtlønnen skal man sætte 40.000 kroner af i 2012-priser, mens man som højtlønnet skal sætte 28.500 kroner ekstra til side, for at bevare værdien af den folkepension, man får udbetalt.

Der er flere forklaringer på, hvorfor folk med en lav indtægt skal lægge en større del af lønnen til side. Folkepensionen udgør en større del af pensionen for de lavtlønnede, da de ikke sparer så meget op selv som højtlønnede.

Læs:

Se også: Det gør eksperterne selv ved efterlønnen

En anden forklaring er, at en egenopsparing fylder mere i det samlede billede af lønnen for dem med de små indtægter, end for dem med de store. Derudover er en række pensionstillæg afhængige af indkomsten.

- Selv om arbejdsmarkedspensionerne kommer til at fylde mere på længere sigt, vil folkepensionen fortsat spille den helt centrale rolle i den danske pensionssystem, siger direktør i ATP, Chresten Dengsøe til Faktum, ATPs nyhedsbrev.

Nødvendig omfordeling
Jørn Henrik Petersen, der er professor ved Center for velfærdsforskning, Syddansk Universitet, mener, at analysen viser, at der med folkepensionen sker en stor og nødvendig omfordeling mellem de forskellige samfundsgrupper:

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for en lavtlønnet at lægge en tredjedel af lønnen i en pensionsopsparing, siger han.

Den allerførste type folkepension - aldersforsørgelse - kom til i 1891. Folkepensionen finansieres i dag via skatterne.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere