Finanskrisen fik os til at spare på luksus

Husstandenes forbrug målt i faste priser var i gennemsnit 17.000 kroner lavere i 2011 end før finanskrisen

Finanskrisen fik danskerne til at skære voldsomt ned på forbruget af luksusprægede varer som rejser, fritidsudstyr og underholdning. Men også andet forbrug blev der skåret ned på.

Livremmen blev strammet mest ind i Region Sjælland, hvor der i gennemsnit blev skåret 30.000 kroner af forbruget i 2011 i forhold til før finanskrisen, hvilket svarer til et fald på 9,2 procent.

Det viser en kortlægning af privatforbruget, som Danmarks Statistik har foretaget. Og der er en naturlig forklaring på det faldende forbrug, det hænger ganske enkelt sammen med faldet i huspriserne, forklarer forbrugerøkonom i Danske Bank, Las Olsen.

- Det er helt overvejende faldet i huspriserne, der har trukket forbruget ned, og det fald er især sket på Sjælland. I Region Sjælland har husprisfaldet kostet 194.000 kroner pr. indbygger, uanset om de har huse eller ej, siger Las Olsen.

Trods faldet er privatforbruget ikke specielt lavt i Region Sjælland. Det er ifølge Las Olsen sådan set bare blevet tilpasset, fordi det før finanskrisen var skruet højt op på grund af de stigende huspriser.

- De store friværdier blev omsat til forbrug, og det trak privatforbruget op på et niveau, der var uholdbart set i forhold til indkomsten. Nu er situationen så mere eller mindre normaliseret igen. I dag forbruger vi nogenlunde, hvad vi tjener, siger Las Olsen.

I Region Hovedstaden var faldet i privatforbruget i gennemsnit på 27.000 kroner pr. husstand, hvilket svarer til 8,6 procent. Hovedstaden oplevede også store fald i huspriserne.

- I Region Hovedstaden svarer faldet i huspriserne til 116.000 kroner pr. indbygger, og altså inklusive dem, der ikke bor i hus, siger Las Olsen.

Mindre hårdt ramt af fald i huspriser er Syddanmark med 51.000 kroner pr. indbygger, i Midtjylland 46.000 og i Nordjylland blot 7000 kroner.

- Det er forklaringen på, at den eneste region, hvor forbruget faktisk er steget under krisen, netop er Nordjylland, siger Las Olsen. Stigningen er på 1,5 procent i 2011 i forhold til før krisen.

0 kommentarer
Vis kommentarer