Er du klædt på til næste skybrud?

Du kan gøre meget for at sikre dig mod de værste skader - her er 10 gode råd

Så voldsomt var det seneste regnskyl over København. (Foto: Kenneth Meyer)

Så skete det igen - vandmasserne væltede ned over os i form af et voldsomt skybrud natten til søndag.

Denne gang gik det ud over København, spørgsmålet er hvor det rammer næste gang. Bolius.dk giver dig her 10 gode råd om, hvad du gør, når uheldet er ude:

1. Begræns skaden i videst muligt omfang. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Ellers køb/lej én, hvis det er muligt. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden.

LÆS OGSÅ: Sådan reagerer du på vandskade

2. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.

3. Red alt, hvad reddes kan. Prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.

4. Meld skaden til forsikringsselskabet - hvis du kan komme igennem. Bed også om praktiske instrukser, fx om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma.

LÆS OGSÅ: Sådan er du forsikret

5. Kan du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere.

6. Forsikringen vil aldrig straffe dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. Derimod vil forsikringen dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende også til håndværkere og materiel, der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats.

Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, fx med at skære vægge op og fjerne våd isolering.

7. Du skal derimod ikke træffe aftaler om rekonstruktion o.l. uden at have en helt klar aftale med forsikringen.

8. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.

Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.

Se også: Forsikringsselskaber kimes ned efter skybrud

9. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

10. Bemærk: Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen.

Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.

0 kommentarer
Vis kommentarer