Familie hænger på otte års vandforbrug efter fem måneder

Vandværket mener, at familien har vandet deres hæk lidt rigeligt

Kris Kachchad har godt nok badekar, men han kan ikke engang forestille sig, hvor mange gange, han skulle have fyldt det op for at nå op på et vandforbrug, som vandværket har sendt en regning på. (Foto: Jan Unger)
Kris Kachchad har godt nok badekar, men han kan ikke engang forestille sig, hvor mange gange, han skulle have fyldt det op for at nå op på et vandforbrug, som vandværket har sendt en regning på. (Foto: Jan Unger)

Kris og Rikke Kachchad har brugt meget vand i de første fem måneder i deres hus. Rigtig meget vand. Faktisk så meget som en familie på to voksne og to børn normalt bruger på mellem otte og ti år.

Ifølge vandmåleren har familien fra Køge, som tæller to voksne og en femårig pige, på fem måneder brugt 1082 kubikmeter vand.

Regningen fra Strøby Egede vandværk lyder på 19.000 kr. Dertil kommer udledningsafgiften (afgift for husstandens spildevand fra f.eks. toilet, opvaskemaskine osv., red.) på knap 65.000 kr., som familien inden længe modtager fra Stevns Forsyning.

- Det er helt urimeligt, når vi ikke har brugt vandet. Vi kontaktede selvfølgelig straks vandværket, da vi blev opmærksomme på, hvor stort forbrug måleren viste, fortæller 33-årige Kris Kachchad, som erkender, at familien ved indflytning i sit nybyggede hus ikke var opmærksomme på vandmålere

- Det blev vi først, da vi modtog brev fra vandværket om, at vi skulle aflæse måleren, som altså viste et ekstremt forbrug.

Kris Kachchad ville ønske, at familien havde været mere opmærksomme på vandmåleren, da de flyttede ind i deres nybyggede hus. (Foto: Jan Unger)
Kris Kachchad ville ønske, at familien havde været mere opmærksomme på vandmåleren, da de flyttede ind i deres nybyggede hus. (Foto: Jan Unger)

Ifølge Danva, som er vandsektorens brancheorganisation, bruger en familie med to voksne og to børn i gennemsnit 150 kubikmeter om året.

- Det er et usædvanligt højt forbrug, som en familie på tre normalt aldrig ville kunne komme i nærheden af, siger Karsten Bjørno, kommunikationschef i Danva, til Ekstra Bladet.

Driftschef: Fin hæk
- Da jeg kontaktede vandværket, grinede driftschefen og sagde, at det lød godt nok voldsomt. Han fortalte, at han selv havde været ude at sætte vandmåleren op og havde bemærket, at vi havde en meget grøn græsplæne og fin hæk, og at vi måtte have vandet lidt ekstra, siger Kris Kachchad, som tilføjer, at han havde anlagt rullegræs, som er meget grønt, når man får det, og at hækken var 160 cm høj, da den blev plantet.

- Hvis vores vandforbrug skulle have været så stort, som vandværket påstår, ville det svare til, at vores haveslange har løbet for fuld drøn i døgndrift i 40 dage. Det ville have fået vores 910 kvadratmeter store have til at stå under en meter vand, fortsætter Kris Kachchad.

For at finde ud af, om der var noget galt med vandmåleren, sendte vandværket den til undersøgelse. Testen viste dog ingen fejl.

Fejl i vandmåler
Kris Kachchad fastholder dog, at han ikke har brugt de tusindvis af liter vand, som vandværkets regning lød på. Han modtog pludselig et brev, hvor han blev tilbudt at nøjes med at betale halvdelen af regningen.

- Der stod også, at jeg har erkendt, at vi har haft et ekstrastort forbrug i forbindelse med anlæggelse af have. Men det har jeg aldrig sagt, fortæller Kris Kachchad, som har svaret vandværket, at han vil betale det, en familie i samme situation almindeligvis ville have forbrugt.

- Derudover har jeg tilbudt at betale et ekstra bidrag, fordi vi ikke tjekkede måleren, da vi flyttede ind. Det vil jeg gerne anerkende, at vi også bærer et ansvar for, siger Kris Kachchad.

Han afviser, at der er sket et læk, da familiens nye vandmåler, som blev sat op samtidig med, at den gamle blev sendt til undersøgelse, i så fald ville have registreret det.

Når man kigger på den gamle vandmåler, så står det første ciffer mellem nul og et, påpeger Kris Kachchad, som mener, at 82 kubikmeter vand er et meget mere realistisk vandforbrug end de 1082 kubikmeter, som vandværket har sendt regning på. (Privatfoto)
Når man kigger på den gamle vandmåler, så står det første ciffer mellem nul og et, påpeger Kris Kachchad, som mener, at 82 kubikmeter vand er et meget mere realistisk vandforbrug end de 1082 kubikmeter, som vandværket har sendt regning på. (Privatfoto)

Kris Kachchad fastholder, at der må være en fejl i den gamle vandmåler:

- Når man kigger på den, så står det første ciffer mellem nul og et. Hvis der i stedet for 1082 havde stået 82 kubikmeter, havde det været et realistisk forbrug, siger Kris Kachchad, som nu har sendt sagen til Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen.

Vand-formand: Det er ikke vores problem

Formand for Strøby Egede Vandværk Hans Grøn Sørensen fastholder, at familien Kachchads vandmåler har målt rigtigt.

- Hvordan er det overhovedet muligt at bruge så meget vand for familien på fem måneder?

- Det er det, når vandmåleren viser tallet. Og vandmåleren er kontrolleret, og den er ok, siger formand for Hans Grøn Sørensen.

- Hvorfor er I så gået ned i pris?

- Det er ikke ret mange penge, det drejer sig om, til Strøby Egede Vandværk. I stedet for at skulle bruge penge på advokater osv., så prøver vi at lave det der og sige, at vi gerne vil acceptere 50 procent. Men det vil de åbenbart ikke være med til.

- Men hvis I mener, at familien har brugt den mængde vand, hvorfor så slå halv skade?

- Hvis du nu hørte efter, så er det småpenge, vi skal have for det der. Det er alt det andet, der kommer til at koste. Og for småpenge, kan vi godt sige, i stedet for at skulle i retten, det orker vi ikke, så har vi pr. kulance givet 50 procent.

- Det er jo ikke småpenge for denne her familie. Vandudledningsafgiften er udmålt efter familiens vandforbrug, så den ændrer sig ikke, fordi I slår halv skade.

- Det er jo ikke vores problem. Det har intet med Strøbye Egede at gøre, hvad Stevns Vandforsyning sender af regning. Det har intet med os at gøre.

Det passer dog langt fra, hvad formanden siger.

- Vi afregner vandafledningsbidrag på baggrund af vandmålernes vandmålere. Forbruger du en kubikmeter vand, afleder du som udgangspunkt også en kubikmeter vand til kloaksystemet, siger direktør hos Stevns Forsyning Jesper Koziara, som bekræfter, at et forbrug på 1082 kubikmeter vand vil beregne sig til et såkaldt vandafledningsbidrag på knap 65.000 kr.

Spildevandsforsyning: Kontakt os
Jesper Koziara tilføjer, at spildevandsforsyningens udmåling af afgift beror fuldstændig på oplysninger fra vandværkerne. Ifølge Jesper Koziara kan vandafledningsbidraget blive sat ned i forbindelse med store vandforbrug, som skyldes ledningsbrud, eller hvis vandværkerne gør vandforsyningen opmærksom på, at en vandkunde af forskellige grunde har fået rabat.

Jesper Koziara tilføjer, at spildevandsforsyningens udmåling af afgift beror fuldstændig på oplysninger fra vandværkerne. Ifølge Jesper Koziara kan vandafledningsbidraget blive sat ned i forbindelse med store vandforbrug, som skyldes ledningsbrud, eller hvis vandværkerne gør vandforsyningen opmærksom på, at forbruget har været anderledes end det, som vandmåleren umiddelbart gav udtryk for.

- Men der kan også være andre situationer, og i denne situation kunne det lyde som om, familien bør inddrage os i sagen, hvis den mener, at målervisningen ser underlig ud, siger Jesper Koziara.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Vandmåler er et tungt bevis

Chefkonsulent hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Henrik Lundgaard Sedenmark kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men mener ikke, at familien Kachkach har gode chancer for at vinde sagen her.

- Helt generelt, kan jeg sige, at hvis der ikke er fejl ved måleren, skal kunden godtgøre, at han ikke har haft det forbrug, som måleren viser. Hvis ikke han kan godtgøre det, skal han betale for forbruget.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler kun sager på skrift, og her vil en test af en vandmåler typisk være et tungt bevis i sagen.

- Men man kan jo gå til domstolene, hvor der er mulighed for at afhøre vidner under strafansvar. Det er muligt, at en sag her vil falde anderledes ud, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

GODE RÅD

Aflæs og tjek din vandmåler jævnligt. Sådan opdager du, hvis vandforbruget pludselig er steget voldsomt.

Aflæs altid måleren, når du modtager aflæsningsbrev. Så betaler du kun for faktisk forbrug.

Når du flytter ind:

Aflæs vandmåleren allerede første dag, du står for boligen, og hurtigst muligt give dit vandselskab besked om både aflæsningen, aflæsningsdatoen og flyttedatoen.

Ofte er det ejendomsmægleren der aflæser vandmåleren og du skriver som køber under på at aflæsningen er korrekt - så tjek selv måleren, så er du sikker på at aflæsningen registeret korrekt fra start.

Det er meget vigtigt at du melder flytning til tiden. Så er du sikker på, at du kun betaler for dit eget forbrug. Husk at det er den, der er tilmeldt på adressen, der har ansvaret for forbruget på adressen.

Når du flytter ud:

Aflæs vandmåleren den sidste dag, du står for boligen, og giv hurtigst muligt vandselskabet besked om både aflæsningen, aflæsningsdatoen, flyttedatoen og din nye adresse. Oplys også meget gerne den nye beboers navn.

Få flere gode råd til at spare på vandet her og her.

(Kilde: HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab)

1 af 2 Når man kigger på den gamle vandmåler, så står det første ciffer mellem nul og et, påpeger Kris Kachchad, som mener, at 82 kubikmeter vand er et meget mere realistisk vandforbrug end de 1082 kubikmeter, som vandværket har sendt regning på. (Privatfoto)
2 af 2 Kris Kachchad har godt nok badekar, men han kan ikke engang forestille sig, hvor mange gange, han skulle have fyldt det op for at nå op på et vandforbrug, som vandværket har sendt en regning på. (Foto: Jan Unger)
211 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere