Undgå vandskader: Sådan renser du dine brønde

Hvis du vil undgå vandskader, er der ingen vej udenom: Du skal gennemgå brøndene på din grund 2 gange om året

Mudder og blade på brøndens bund kan hentes op med en kloakrenser. Foto: Mikkel Andersen
Mudder og blade på brøndens bund kan hentes op med en kloakrenser. Foto: Mikkel Andersen

Kun hver femte husejer tjekker brøndene på sin grund, viser Bolius’ store boligejeranalyse, hvor 3.000 husejere er blevet interviewet. Men for at forebygge vandskader, bør du vedligeholde og gennemgå brøndene på din grund 2 gange om året.

Det er ikke nogen uoverkommelig opgave, hvis du følger en række generelle retningslinjer:

-  Fjern dækslet eller risten fra brønden. Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med din finger, du risikerer, at den sidder fast.

SE VIDEO: Sådan renser du dine brønde

- Brug en kloakrenser til at opsamle eventuelt snavs på brøndens bund.

- Spul sider og bund med en haveslange, hvis der er aflejringer, som skal fjernes. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen. Brug evt. en højtryksrenser, hvis der er fastgroet skidt, som er svært at få af.

- Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger, og tjek, at begge dele er intakte og uden skader.

- Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt kold asfalt.

- Luk brønden forsvarligt til igen.

Ved nedløbsbrønde og pumpebrønde er der desuden særlige ting, du skal være opmærksom på, når de skal efterses.

BILLEDSERIE: Tjek og rens nedløbsbrøndene

Nedløbsbrønd:

- Rens tagrenderne, da skidtet herfra kan stoppe nedløbsrør og i sidste ende nedløbsbrønden.

- Tøm nedløbsbrøndens sandfang mindst 1 gang om året for at undgå, at brønden stopper til og svømmer over ved kraftige regnskyl.

LÆS OGSÅ: Pumpebrønd

Pumpebrønd:

- Kontrollér pumpebrønden ved at løfte niveauvipperen op, så du sikrer dig, at den virker, som den skal. Dette vil sætte pumpen i gang, så brønden tømmes for det slam, der ligger i bunden.

- Vær sikker på, at der er strøm på pumpen. Ellers vil pumpebrønden ikke starte, når den er fyldt med vand, men alarmen vil heller ikke advare dig.

- Få foretaget service rutinemæssigt i overensstemmelse med pumpefabrikantens anvisninger. Se i pumpebrøndens brugsanvisning, hvor ofte det er nødvendigt.

Tjek husets brønde og undgå vandskader, hvis du er i tvivl om, hvilke brønde, du har på din grund, hvilken funktion brøndene har, eller hvad du gør, hvis du opdager alvorlige skader.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere