Ny ferielov: Det betyder den for dig

I 2020 træder en ny ferielov i kraft, men allerede fra 1. januar ændres måden, din ferie bliver optjent på

Arkivfoto: Andreas Szlavik/POLFOTO
Arkivfoto: Andreas Szlavik/POLFOTO

I Danmark har vi i dag forskudt ferie, hvilket betyder at du optjener ferie fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter.

Med de nuværende regler kan der dermed gå op til 16 måneder, fra du optjener ferien, til den kan afholdes.

Foto: Regeringen.dk
Foto: Regeringen.dk
 

Med den nye ferielov, der træder endeligt i kraft 1. september 2020, har du samme ret til ferie, som du har i dag.

Forskellen er, at hvor din ferie tidligere blev optjent fra 1. januar til 31. december, bliver den nu optjent løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter.

Foto: Regeringen.dk
Foto: Regeringen.dk
 

Grundlæggende betyder den nye ferielov, at du fremover optjener og afholder ferie samtidig.

Det betyder for eksempel, at du som ny på arbejdsmarkedet ikke behøver at vente op til 1,5 år før du kan holde ferie med løn.

Med den nye ferieordning vil du, akkurat ligesom i dag, optjene 2,08 feriedage om måneden.

Overgang til ny lov
Inden ferieloven træder i kraft 1. september 2020 vil der ske en overgang fra de nuværende regler til den nye ferielov.

Overgangsordningen medfører, at ferie optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 - svarende til 16,7 dage - gemmes og kan bruges til afholdelse af ferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Det vil sige i sommermånederne, lige inden den nye ferielov træder i kraft.

Ferie bliver 'indefrosset'
Ferie, der er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver 'indefrosset', så den hverken kan afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet.

Det sker som udgangspunkt, når du går på folkepension. De indefrosne feriepenge kan også udbetales, hvis du har fået tildelt førtidspension, efterløn, fleksydelse eller taget varigt ophold i udlandet.

Du vil fortsat kunne overføre optjent ferie, for eksempel hvis du gerne vil kunne afholde mere ferie i sommeren 2020 end de 16,7 dage.

Overgangsordning sikrer arbejdsgivernes likviditet
Fordi du, efter de gældende regler, vil have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil du på overgangstidspunktet til den nye lov begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes i takt med, at ferien optjenes.

Det betyder, at du vil have op til to års betalt ferie, svarende til ti uger, i det første år med den nye ordning.

Det ville få store konsekvenser for arbejdsgivernes likviditet, og dermed for samfundsøkonomien, hvis vi alle skulle have mulighed for at afholde eller få udbetalt ferie for op til ti uger på ét år.

'Indefrosset' ferie havner i fond
Pengene, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, havner i en særlig fond, 'Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler'.

Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som varetager fondens opgaver med administrativ og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der får til opgave at stå for driften af fonden.

Du kan læse meget mere om den nye ferielov på regeringens hjemmeside.

Nye love: Her er ti af de nye love og regler fra nytår

Peberspray bliver lovlig at have inden for hjemmets fire vægge
Personer over 18 år kan købe peberspray og have den derhjemme. Det er fortsat ulovligt at bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner.

Det bliver dyrere at blive gift
Gebyret for at blive gift stiger fra 870 kroner til 1618 kroner. Og mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense.

Det kræver et håndtryk at få statsborgerskab
Fremover skal ansøgere deltage i en grundlovsceremoni, hvor de skal give hånd for at få statsborgerskab. Ceremonien afholdes af kommunerne. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det er hensigten, at udlændinge- og integrationsministeren skal fastsætte krav om, at håndtrykket skal udveksles uden handske - håndflade mod håndflade.

Studerende kan tjene mere uden at blive modregnet i SU'en
SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner, så elever på ungdomsuddannelserne får et fribeløb på 8846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU. På de videregående uddannelser stiger fribeløbet til 13.375 kroner per måned.

Elektriske løbehjul bliver lovlige som en forsøgsordning
Som et forsøg bliver det lovligt at køre med motoriserede løbehjul og skateboards. Ordningen træder i kraft i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår den træder i kraft. Der er en række regler, som skal overholdes. Blandt andet skal kørslen foregå på cykelstien, føreren skal være fyldt 15 år, lygter skal altid være tændt, og løbehjulene må maksimalt kunne køre 20 kilometer i timen ved egen kraft.

Et nyt opholdskrav for dagpenge træder i kraft
Kravet indfases over tre år og er fuldt indfaset i 2021. Fra 1. januar er opholdskravet 5 ud af 12 år, i 2020 bliver det 6 ud af 12 år, og i 2021 bliver det 7 ud af 12 år.

En ny lov om medielicens træder i kraft
Det betyder, at licensen gradvist omlægges til skatten. Fra 2022 betales der ikke længere licens - det vil i stedet ske over skatten.

Et nyt ungdomskriminalitetsnævn skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn
Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en sanktion til børnene. Det kan være, at de skal rengøre brandbiler eller den lokale boligforening, at de skal i forbedringsforløb i op til fire års varighed eller anbringes på sikrede institutioner.

Danskere over 18 år kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk
Det juridisk bindende behandlingstestamente giver mulighed for, at man kan tage stilling til, om livsforlængende behandling skal sættes i gang, hvis man på et tidspunkt ikke er i stand til selv at tage stilling til det. Det afløser det nuværende livstestamente, der er vejledende for sundhedspersonalet, som har adgang til det. Men borgere, der i forvejen har et livstestamente, mister det ikke.

En ny aktiesparekonto skal få flere til at spare op
Kontoen oprettes hos banken og har et loft på 50.000 kroner. Pengene kan du investere i enkeltaktier eller gennem en investeringsforening. Du betaler en årlig skat på 17 procent af værdistigninger på kontoen. Normalt bliver aktier beskattet med 27 eller 42 procent.

Kilder: Ritzau, Folketingets hjemmeside og retsinformation.dk.

256 kommentarer
Vis kommentarer