Skal du have penge tilbage – eller betale mere i skat?

Snyd ikke dig selv: Du kan nå at tjekke og rette din årsopgørelse. Revisor guider dig igennem skatte-junglen

I denne video fra 2015 kan du blive klogere på en række fradrag, du måske ikke har tænkt over

Om godt en uge, mandag 14. marts, falder dommen over din private økonomi. Her ligger din årsopgørelse parat i din skattemappe på skat.dk.

Mange synes, at Skats regler er uoverskuelige, og opgiver derfor at finde rundt i skattereglerne – resultatet kan derfor være, at du snyder dig selv for mange penge.

Men taster du dig ind næste mandag via Tastselv, kan du allerede tjekke, om du skal have penge tilbage i skat – eller skal betale restskat. Og du kan selv indtaste oplysninger og ændringer til opgørelsen, hvis du finder fejl og mangler.

Hvis du ændrer din årsopgørelse, kan du med det samme se resultatet.

Revisor Martin Skovholm guider dig her til, hvordan du undgår de fejl, som flest danskere begår.

Martin Skovholm er registreret revisor og partner i Revisorgården Holbæk. (Foto: Ricky John Molloy)
Martin Skovholm er registreret revisor og partner i Revisorgården Holbæk. (Foto: Ricky John Molloy)

Årsopgørelse og selvangivelse - hvad er hvad?

Hvad er en årsopgørelse: Årsopgørelsen modtages, når Skat har alle de oplysninger, de skal bruge.

Hvad er en selvangivelse: Selvangivelsen modtages, når Skat mangler oplysninger eller mangler oplysninger fra ens ægtefælle.

Hvem skal bruge udvidet selvangivelse: En stor gruppe skatteydere er af Skat blevet tvunget over i årsopgørelses-modellen, hvor de tidligere havde udvidet selvangivelse, fordi de har forældre-lejligheder, ejer K/S anparter, har en mindre virksomhed – eventuelt som bibeskæftigelse.

 

Røde tal – der skal betales restskat

Restskatten kan indbetales frivilligt inden 1. juli 2016 med tillæg af en daglig rente.

Renten er i år fastsat til 2,2 procent om året, så det kan godt betale sig at få betalt restskatten så hurtigt som muligt, og især inden 1. juli.

Betales restskatten ikke inden denne dato, tillægges der i år 4,2 procent rente.

Restskat under 19.000 kroner:
Hvis restskatten – eksklusiv renter – er under 19.000 kroner, bliver den indregnet i forskudsskatten for 2017.

Konsekvensen er, at fradraget i 2017 bliver mindre, da restskatten for 2015 modregnes. Derfor kan du opleve, at fradraget svinger fra år til år.

Restskat over 19.000 kroner:
Hvis restskatten for 2015 for eksempel er 25.000 kroner, skal de 6000 kroner betales i tre rater a 2000 kroner den 20/8, 20/9 og 20/10 2016.

Værdipapirer

Hvis du tidligere har købt aktier, som er solgt i 2015, skal du huske at kontrollere de oplysninger, Skat har registreret i deres system omkring anskaffelsessummen.

Skat har allerede styr på de fleste handler med aktier, så de kan beregne den rigtige avance. Men hvis aktierne er købt for mange år siden (før 2010), er oplysningerne ikke automatisk indlagt i deres system, og man kan risikere at gå glip af et fradrag.

Købet af aktien kan modregnes i salgsprisen på aktien, og der betales kun skat af nettogevinsten.

 

Har du mere end 12 km mellem hjem og arbejdsplads, har du ret til kørselsfradrag.

Når du tjekker din selvangivelse, vil du opleve, at Skat har de fleste oplysninger omkring kørselsfradraget, og du skal alene tjekke, om oplysningerne er rigtige.

Skat forudsætter, at man har været på arbejde 216 dage i 2015, og det ville være meget tilfældigt, hvis det lige er det antal dage, man har transporteret sig til og fra arbejde.

Derfor vil langt de fleste skulle rette antallet af arbejdsdage.

Husk, at det er ligegyldigt, hvordan man har transporteret sig, og om man for eksempel har kørt sammen med andre.

 

Børnebidrag og ægtefællebidrag

Betaler du børnebidrag, kan du få et fradrag for 13.692 kroner i 2015.

Hvis bidraget ikke betales gennem ’Udbetaling Danmark’, skal du selv indtaste fradraget på selvangivelsen.

Når du betaler ægtefællebidrag til en tidligere ægtefælle via kommunen, er fradraget automatisk påført årsopgørelsen. Hvis du betaler bidraget direkte til den tidligere ægtefælle, skal du indtaste beløbet på selvangivelsen. Modtageren af ægtefællebidraget er skattepligtigt af beløbet.

Håndværkerfradrag

Du skal selv indberette håndværkerfradraget på Tastselv hos Skat. Betingelserne for at få håndværkerfradrag er, at:

  • Arbejdet er udført i 2015
  • Regningen er betalt senest 29. februar 2016
  • Det udførte arbejde er foretaget af en momsregistreret virksomhed.

Hvis arbejdet er udført af en privatperson, skal der bruges en såkaldt serviceerklæring. Blanketten kan hentes på Skats hjemmeside.

Husk, der gives kun fradrag for arbejdslønnen (ikke for materialer), og derfor skal arbejdslønnen være anført særskilt på fakturaen.

Der gives fradrag for følgende ydelser i 2015 (ordningen er ændret for 2016)

Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller en privatperson) for eksempel:

  • Almindelig rengøring
  • Vinduespolering
  • Børnepasning
  • Almindeligt havearbejde
  • Vedligeholdelse og reparation af ejerbolig og fritidsbolig (også fritidsbolig i udlandet).

Ejere af andelsboliger og lejere
Kan få samme fradrag, blot man opfylder betingelserne, at man:

Selv betaler for arbejdet har ret til at vedligeholde boligen at man bor i boligen.

Tip
Der er en udførlig liste på Skats hjemmeside med alle de ydelser, der gives fradrag for, og dem, der ikke gives fradrag for, på selvangivelsen. Listen er temmelig omfattende, men der vil være fradrag for langt de fleste ydelser.

Der gives fradrag på op til 15.000 kroner pr. voksen i husstanden. Og husk, at fradraget ikke overføres automatisk mellem ægtefæller.

EKSTRA TIP
Mange glemmer, at der også gives håndværkerfradrag for den del af selvrisikoen, der vedrører arbejdslønnen ved en forsikringsskade.

Forældre-lejlighed

Hvis man ejer en lejlighed, der udlejes til eksempelvis et barn, er der en række forhold, man skal være opmærksom på, når man indgiver sin selvangivelse.

Den rigtige selvangivelse af for eksempel rentefradraget har stor betydning for skattebetalingen. Når man driver en ’udlejningsvirksomhed’, kan man få fradrag i den personlige indkomst for de renter, der vedrører udlejningen.

Der spares både arbejdsmarkeds-bidrag (AM) på otte procent – og betaler du topskat, får du en bedre fradragsværdi (fra ca. 32 procent op til 56 procent). Så det er ikke ligegyldigt, hvordan rentefradraget fordeles.

Ejes udlejningsejendommen i fællesskab med din ægtefælle, skal du være opmærksom på at få fordelt renteudgifterne rigtigt mellem jer.

TIP
Husk også, at der kan være fradrag for vedligeholdelse og andre omkostninger, der er afholdt ved udlejningen, samt at der ikke skal betales ejendomsværdiskat på en lejlighed, der udlejes.

Der er ting, der især er værd at holde øje med på årsopgørelsen. Se med her.

1 af 2 (Foto: Colourbox)
2 af 2 (Skærmbillede: Skat)
74 kommentarer
Vis kommentarer
Mest læste i Forbrug
Seneste i Forbrug
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere