Advokat efter dom om streaming: Nu vil flere se film ulovligt

Mængden af ulovligt downloadede film kan stige efter landsretsdom i sag om udlevering af data, vurderer advokat

Hvad betyder dagens dom for danske netbrugere? Få et svar her fra Ekstra Bladets techredaktør

Landsretten har frataget filmbranchen muligheden for sammen med politiet at bekæmpe ulovlig download og streaming af film og tv-serier.

Det mener Jeppe Brogaard Clausen. Han er advokat og repræsenterede rettighedshaverne i filmbranchen i et søgsmål, der mandag blev afgjort i Østre Landsret.

Det bliver sværere for advokater at finde dem, der bruger ulovlige streamingtjenester. Teknologi Teleselskaber vinder sag om piratfilm: Gør det sværere at fange dig på nettet

En trist dag
Her blev det slået fast, at teleselskaberne Telenor og Telia ikke skal udlevere oplysninger om kunder, der af rettighedshaverne mistænkes for at have downloadet film og serier på ulovlig vis.

- Det er en trist dag for filmbranchen og for rettighedshavere generelt. Det er også en overraskende dom, i forhold til den praksis der tidligere har været på dette område, siger Jeppe Brogaard Clausen.

Han frygter, at mængden af ulovlig download nu vil stige.

- Fra 2016 til 2017 steg mængden af ulovlig download med 67 procent, og den stigning vil nok på ingen måde falde, siger Jeppe Brogaard Clausen, der er partner i advokatfirmaet Njord.

Telia: En sejr for danske telekunder

Herunder er Telias officielle kommentar til afgørelsen:

Østre Landsret har her til formiddag afsagt dom i en sag om udlevering af personoplysninger. Telia er tilfreds med, at selskabet nu har rettens ord for, at danske teleselskaber ikke skal udlevere personlige oplysninger om sine kunder.

'Vi er glade for dommen. Set fra et data-beskyttelses perspektiv er det en vigtig sejr for Telias kunder,' siger Telias administrerende direktør Morten Bentzen i en kommentar til dommen.

'Resultatet er forventet. I Danmark er teleselskaberne forpligtet til at logge rigtig mange personlige oplysninger om vores kunder. Det er et meget stort ansvar, som vi i Telia tager meget seriøst. Vi udleverer kun data om vores kunder til politiet og kun, hvis der foreligger en dommerkendelse,' understreger Morten Bentzen.

Telia har rejst sagen efter, at et advokatfirma har krævet, at blandt andre Telia skulle udlevere kundedata til brug for retssager ført af rettighedshavere mod privatpersoner. Men det strider mod formålet med lovgivningen.

'Formålet med lovgivningen er terrorbekæmpelse og bekæmpelse af grov kriminalitet. Telia skal ikke udlevere vores kunders data til andre formål. Telia er på kundernes side i denne sag,' siger Morten Bentzen.

Telia har gennem hele forløbet nægtet at udlevere data om sine kunder.

Overvejer at anke
Njord har som repræsentant for filmbranchen sendt breve til danskere, som man har mistænkt for at downloade film ulovligt.

Modtagerne af brevene får at vide, at de kan betale en bøde - som regel et beløb mellem 2000 og 4000 kroner - for at afslutte sagen.

Advokatfirmaet har fundet frem til folk ved hjælp af ip-adresser udleveret af internetudbydere. Da udbyderne nu ikke længere er forpligtet til at udlevere ip-adresserne, vil det formentlig betyde, at Njord ikke længere vil sende den slags breve, vurderer Jeppe Brogaard Clausen.

- Vi handler efter, hvad vores klienter beder os om. Det er klart, at uden disse oplysninger (ip-adresser, red.) kan vi ikke arbejde på samme måde, som vi tidligere har kunnet.

- Men der er heldigvis også andre måde at gribe dette an på, og dem må vi så bruge, siger han.

Jeppe Brogaard Clausen oplyser, at rettighedshaverne nu vil undersøge, om man vil forsøge at få sagen for Højesteret.

Telenor: En vigtig sejr for kunderne

Herunder er Telenors officielle kommentar til afgørelsen:

I dag kl. 10 har Landsretten afsagt dom i en principiel sag, hvor teleselskabet Telenor efter flere års kamp for at beskytte kundernes persondata, har fået medhold i, at teleoperatøren ikke kan pålægges at udlevere kundernes persondata til advokatfirmaer, der har gjort det til en kommerciel forretning at opkræve udlevering af personoplysninger hos teleoperatørerne, for at udstede bøder til folk, der mistænkes for ulovlig download af film.

På baggrund af utallige anmodninger fra advokatfirmaer om udlevering af tusindvis af kunders navne og adresser valgte Telenor at modsætte sig advokatfirmaerne editionsbegæringer. Landsretten har nu givet Telenor medhold i, at det var rigtigt at tilbageholde oplysninger. Danske teleoperatører kan derfor ikke længere blive tvunget til at udlevere kundeoplysninger for, at advokatfirmaer kan inddrive bøder på vegne af deres klienter. En praksis, som Telenor har kæmpet mod siden 2016, og har stoppet siden sagens begyndelse.

'Dette er en vigtig sejr for vores ret til at beskytte vores kunders data. I Telenor værner vi om vores kunders data og tillid - derfor har det været os magtpåliggende, at vi ikke kan blive pålagt, nærmest per automatik at udlevere stakkevis af persondata om vores kunder, blot for at understøtte nogle private aktører, der er drevet af kommercielle interesse,' udtaler juridisk direktør i Telenor Danmark, Mette Eistrøm Krüger.

Telenor har kæmpet mod at blive pålagt at udlevere persondata til andet end efterforskning af grov kriminalitet siden 2016, og har fået prøvet sagen af flere omgange i både Byretten og Landsretten.

'Vi og andre danske teleselskaber er pålagt at logge kundedata for, at politiet kan bekæmpe grov kriminalitet og terror - men lovgivningen har bare ikke været klar nok i forhold til anvendelsen af logget data. Derfor er jeg er glad for, at Landsretten med denne dom har præciseret, at kundernes retssikkerhed vejer tungest i disse sager,' fortsætter Mette Eistrøm Krüger.

Telenor Danmark understreger, at teleoperatøren på ingen måde støtter ulovlig fildeling eller download af film på nettet, og at der er forståelse for filmdistributørernes dilemma, hvilket også er årsagen til, at Telenor samarbejder aktivt med organisationen Rettighedsalliancen for at forebygge ulovlig download af film og filer.

Du kan læse hele kendelsen fra landsretten herunder:

33 kommentarer
Vis kommentarer