Tusindvis af kunder udleveret af deres teleselskab: Nu stopper det

Før dagens dom om piratfilm har flere hundredtusinder kunder fået deres private udleveret til copyright-advokater

Hvad betyder dagens dom for danske netbrugere? Få et svar her fra Ekstra Bladets techredaktør

Tusindvis af danske telekunder har fået deres navne og adresser udleveret til copyright-advokater, der har brugt oplysningerne til at jage dem med.

Det afslører en landsretsdom, der mandag blev afsagt om piratfilm. Ifølge dommen har for eksempel TDC udleveret data om 167.000 kunder til advokater.

- I Telenor har vi udleveret oplysninger på cirka 22.000 af vores kunder. Og branchen har samlet udleveret navn og adresse på flere 100.000 kunder på den her baggrund, vurderer Mette Eistrøm Krüger, der er juridisk direktør i Telenor Danmark, til Ekstra Bladet.

Teknologi Advokat efter dom om streaming: Nu vil flere se film ulovligt

Gjort er gjort
Hos både Telenor, Telia og TDC har man suspenderet udlevering af disse kundedata midlertidigt, mens man afventede afgørelsen i Østre Landsret. Men de mange data er altså udleveret, før retssagen gik i gang.

Og Mette Eistrøm Krüger erkender, at 'skaden' er sket, selv om Østre Landsret i dag har afgjort, at oplysningerne ikke skal deles med advokatfirmaerne:

- Gjort er desværre gjort. Vi kan ikke rulle det tilbage.

- Men de oplysninger er udleveret på baggrund af den retstilstand, der var gældende på det tidspunkt. Nu må vi glæde os over, at det er blevet bremset.

Det bliver sværere for advokater at finde dem, der bruger ulovlige streamingtjenester. Teknologi Teleselskaber vinder sag om piratfilm: Gør det sværere at fange dig på nettet

Gemmer digitale fingeraftryk
Det er netop Telenor og Telia, der rejste sagen mod selskabet Copyright Collections Ltd. for at få stoppet firmaets massive krav på telekundernes oplysningerne. En sag, der i dag fik Østre Landsret til at beslutte, at teleselskaberne har ret til at tilbageholde data.

De data, som Copyright Collections Ltd. og dets advokater har krævet adgang til, er de såkaldte IP-data. Det er en slags digitale fingeraftryk, som man sætter på nettet, hver gang en hjemmeside besøges. Og kun teleselskaberne ved, hvem der bruger de enkelte IP-adresser.

Det er data, som teleselskaberne er forpligtet til at gemme i et år, så politiet kan få adgang til dem ved efterforskning af alvorlig kriminalitet. Men advokatfirmaerne, der jager netbrugere, som ser piratfilm, har altså indtil nu også fået adgang til at kræve data udleveret:

- Dagens dom betyder, at du som telekunde nu kan vide dig sikker på, at de data, som vi logger om dem efter logningsreglerne, ikke bare kan kræves udleveret til andre formål, end det loven giver ret til, siger Lasse Andersen, der er director for Corporate Affairs i Telia, til Ekstra Bladet.

- De her data skal alene udleveres, når der er tungtvejende grunde til det. Der skal noget helt særligt til for, at man kommer på niveau, som når politiet kræver de her data.

- Så du tror ikke, at de her sager om piratfilm kan løftes til, at I skal udlevere data?

- Som jeg læser dommen, så skal der virkelig noget til.

- Det hænger også meget godt sammen med, at man politisk meget klart har sagt, at den her lov alene skal bruges til at forfølge hård kriminalitet og terror.

- Så er det ikke meningen, at data skal udleveres til nogle andre formål.

I Danmark har brevene fra advokatfirmaerne typisk set sådan ud. Privatfot
I Danmark har brevene fra advokatfirmaerne typisk set sådan ud. Privatfot
 

Lukker for data nu
Hos Telenor er holdningen ligeledes, at medmindre sagen ankes videre til Højesteret, så er det slut med at udlevere flere sager, der kan bruges som baggrund for trusselbreve fra copyright-advokaterne:

- Vi kommer ikke til at udlevere oplysninger om vores kunder til andre end politiet. Det er jo også baggrunden for, at vi i første omgang har de her oplysninger. Dem har vi alene for at hjælpe politiet med at efterforske alvorlige forbrydelser.

- Det er også data, der ikke ligger som en del af vores normale forretningssystemer, som kun tre medarbejdere med en særlig sikkerhedsgodkendelse har adgang til, siger juridiske direktør Mette Eistrøm Krüger.

Telia: En sejr for danske telekunder

Herunder er Telias officielle kommentar til afgørelsen:

Østre Landsret har her til formiddag afsagt dom i en sag om udlevering af personoplysninger. Telia er tilfreds med, at selskabet nu har rettens ord for, at danske teleselskaber ikke skal udlevere personlige oplysninger om sine kunder.

'Vi er glade for dommen. Set fra et data-beskyttelses perspektiv er det en vigtig sejr for Telias kunder,' siger Telias administrerende direktør Morten Bentzen i en kommentar til dommen.

'Resultatet er forventet. I Danmark er teleselskaberne forpligtet til at logge rigtig mange personlige oplysninger om vores kunder. Det er et meget stort ansvar, som vi i Telia tager meget seriøst. Vi udleverer kun data om vores kunder til politiet og kun, hvis der foreligger en dommerkendelse,' understreger Morten Bentzen.

Telia har rejst sagen efter, at et advokatfirma har krævet, at blandt andre Telia skulle udlevere kundedata til brug for retssager ført af rettighedshavere mod privatpersoner. Men det strider mod formålet med lovgivningen.

'Formålet med lovgivningen er terrorbekæmpelse og bekæmpelse af grov kriminalitet. Telia skal ikke udlevere vores kunders data til andre formål. Telia er på kundernes side i denne sag,' siger Morten Bentzen.

Telia har gennem hele forløbet nægtet at udlevere data om sine kunder.

Og hun mener som Telia, at sager om piratfilm slet ikke kan sidestilles med det, som er grunden til, at de mange data logges og gemmes:

- Når vi udleverer data til politiet, sker det på baggrund af en dommerkendelse. Derfor virker det bizart, at politiet ikke kan få en dommerkendelse, medmindre de var i gang med at efterforske en alvorlig sag. Og så er der nogle andre advokatfirmaer, som har en lettere adgang til at få udleveret de her oplysninger, uden at der reelt er rejst sager eller truffet nogle afgørelser i retten.

Hun understreger dog, at Telenor ikke forsøger at beskytte 'netpirater':

- Det er jo ikke, fordi vi har sympati for ulovlig download. Og vi har haft et langvarigt samarbejde med rettighedsalliancen om at imødegå det.

- Men beskyttelsen af vores kunders private oplysninger vejer altså tungere.

3: Rigtig gode nyheder
Også hos Teleselskabet 3 tager man positivt imod kendelsen:

- Dommen er rigtig gode nyheder. Og vi er her hos 3 enige i dommens resultat, siger Ann-Louise Hansen, der er advokat og juridisk direktør i 3.

- Det er vi navnlig. fordi dommen tager hensyn til forbrugerne og sætter deres privatliv højere end en eventuel krænkelse af ophavsrettigheder. Det er vi meget enige i.

Telenor: En vigtig sejr for kunderne

Herunder er Telenors officielle kommentar til afgørelsen:

I dag kl. 10 har Landsretten afsagt dom i en principiel sag, hvor teleselskabet Telenor efter flere års kamp for at beskytte kundernes persondata, har fået medhold i, at teleoperatøren ikke kan pålægges at udlevere kundernes persondata til advokatfirmaer, der har gjort det til en kommerciel forretning at opkræve udlevering af personoplysninger hos teleoperatørerne, for at udstede bøder til folk, der mistænkes for ulovlig download af film.

På baggrund af utallige anmodninger fra advokatfirmaer om udlevering af tusindvis af kunders navne og adresser valgte Telenor at modsætte sig advokatfirmaerne editionsbegæringer. Landsretten har nu givet Telenor medhold i, at det var rigtigt at tilbageholde oplysninger. Danske teleoperatører kan derfor ikke længere blive tvunget til at udlevere kundeoplysninger for, at advokatfirmaer kan inddrive bøder på vegne af deres klienter. En praksis, som Telenor har kæmpet mod siden 2016, og har stoppet siden sagens begyndelse.

'Dette er en vigtig sejr for vores ret til at beskytte vores kunders data. I Telenor værner vi om vores kunders data og tillid - derfor har det været os magtpåliggende, at vi ikke kan blive pålagt, nærmest per automatik at udlevere stakkevis af persondata om vores kunder, blot for at understøtte nogle private aktører, der er drevet af kommercielle interesse,' udtaler juridisk direktør i Telenor Danmark, Mette Eistrøm Krüger.

Telenor har kæmpet mod at blive pålagt at udlevere persondata til andet end efterforskning af grov kriminalitet siden 2016, og har fået prøvet sagen af flere omgange i både Byretten og Landsretten.

'Vi og andre danske teleselskaber er pålagt at logge kundedata for, at politiet kan bekæmpe grov kriminalitet og terror - men lovgivningen har bare ikke været klar nok i forhold til anvendelsen af logget data. Derfor er jeg er glad for, at Landsretten med denne dom har præciseret, at kundernes retssikkerhed vejer tungest i disse sager,' fortsætter Mette Eistrøm Krüger.

Telenor Danmark understreger, at teleoperatøren på ingen måde støtter ulovlig fildeling eller download af film på nettet, og at der er forståelse for filmdistributørernes dilemma, hvilket også er årsagen til, at Telenor samarbejder aktivt med organisationen Rettighedsalliancen for at forebygge ulovlig download af film og filer.

Advokat: Pirater kan gemme sig
Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm ærgrer sig ifølge Ritzau over, at 'filmpirater får lov at gemme sig':

- Det er en trist besked til den danske film- og tv-branche, at mulighederne for selv at undersøge ulovlig fildeling besværliggøres.

- Det arbejde må i højere grad overlades til politiets knappe ressourcer, siger advokaten.

Han frygter, at mængden af ulovlig download nu vil stige.

- Fra 2016 til 2017 steg mængden af ulovlig download med 67 procent, og den stigning vil nok på ingen måde falde, siger Jeppe Brogaard Clausen.

Teknologi Giver kopi-advokater kniven: Teleselskaber vil stoppe snageri i kundedata

76 kommentarer
Vis kommentarer