Sandt eller falsk i Borgen

Aftenens afsnit af 'Borgen' viste et barsk billede af svineproduktionen i Danmark. Men er der tale om fiktion, eller er det et sandt billede af forholdene i de danske svinestalde?

Ole Thestrup i rollen som folketingspolitikeren Svend Aage Saltum demonstrerer for rullende kameraer, hvordan man klipper halen af en pattegris (Foto: dr.dk)
Ole Thestrup i rollen som folketingspolitikeren Svend Aage Saltum demonstrerer for rullende kameraer, hvordan man klipper halen af en pattegris (Foto: dr.dk)

En storsmilende højrefløjspolitiker, der i skikkelse af Ole Thestrup står i en svinestald og klipper halen af en pattegris, er én af scenerne i søndagens udgave af Borgen. En scene, som både i tv-serien og hjemme i stuerne har skabt stor debat.

Men hvad er egentlig fakta, og hvad er fiktion i den populære tv-seriens påstande om den danske svineproduktion? Læs, hvad Dyrenes Beskyttelse samt Landbrug og Fødevarer har at sige.

Se også: Stor fejl i Katrines frække sexsceneSe også: Flere bommerter fra BorgenSe også: 'Borgen'-fejl forstyrrer ikke nattesøvnen

Påstand 1: Penicilinallergikere kan blive syge af at spise dansk svinekød
Dyrenes Beskyttelse: - Det er hverken sandt eller falsk. Der er i hvert fald ingen kendte fortilfælde, og der er sjældent medicinrester i kødet.
Landbrug og Fødevarer: - Falsk. Der er ingen kendte fortilfælde i Danmark. På slagterierne tager de 20.000 kontrolprøver om året, og der findes kun mellem nul og tre prøver, hvor antibiotika kan spores.

Påstand 2: Antibiotika til grise kan være farligt for mennesker
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. Den måde, man holder grisene på, betyder, at de bliver stressede og udsat for sygdom. Derfor bruges antibiotika forebyggene med udvikling af antibiotikaresistente bakterier til følge. Hvert år stiger antallet af tilfælde, hvor mennesker er blevet smittet med resistente svinebakterier, der kan være meget svære at behandle.
Landbrug og Fødevarer: Sandt. Men i dansk svineproduktion er den vigtige antibiotika underlagt skrappe restriktioner, og dansk svineproduktion har det laveste antibiotikaforbrug blandt verdens væsentligste svinekødsproducerende lande. På ét punkt er et korrekt, at flere mennesker er blevet smittet - nemlig med MRSA fra svin. MRSA smitter dog ikke gennem kød men ved kontakt med levende svin. Der er altså ikke en direkte sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og MRSA-forekomst hos svin.

Påstand 3: Hver dag dør 25.000 pattegrise
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. Pattegrisene dør lige før, under eller i dagene efter fødslen. Det svarer til ni millioner døde pattegrise om året. Danmark har dermed verdens højeste pattegrisedødelighed.
Landbrug og Fødevarer: - Det er sandt. Men Danmark ligger ikke højere end andre lande og avles for mindre dødelighed. Seneste tal viser et fald i dødeligheden, så der dør omkring 24.000 om dagen. Halvdelen af det tal er dog dødfødte pattegrise.

Påstand 4: Danske grise er spændt fast i metalbøjler
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. Indtil i år var det lovligt at fiksere søer nonstop hele deres voksenliv. Fra i år skal søerne være løse under en del af drægtigheden, men de fikseres resten af tiden. Søer i den industrielle produktion er derfor stadig fikseret næsten halvdelen af deres voksenliv.
Landbrug og Fødevarer: - Sandt, men det er kun søerne. Med den nye lov fra 2013 er søerne løsgående cirka to en halv måned af deres drægtighed.

Påstand 5: Danske grise kommer aldrig udenfor
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. I den industrielle produktion lever grise hele deres liv i en stald. Økologiske og frilandsgrise kommer udenfor.
Landbrug og Fødevarer: - Sandt.

Påstand 6: Danske grise er blevet for lange til at være i boksene
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. Danske grise er blevet avlet meget større, og Fødevarestyrelsens kontrol har fundet stalde med så små bokse, at jerntremmerne maste sig ind i søernes kroppe med mærker og sår til følge. Fødevarestyrelsen kalder det rullepølsesøer.
Landbrug og Fødevarer: - Både og. Begrebet rullepølsesøer findes ikke mere. I dag går soen i løsdrift det meste af graviditeten. Men søerne står stadig fikseret i bokse en del af deres liv. Vi anbefaler, at søer, der er blevet for store til boksene, sendes til slagtning eller stilles i større bokse.

Påstand 7: Danske grise får klippet halerne af
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. 99 procent af alle danske grise får klippet halerne af. Endda selv om det er ulovligt at gøre det rutinemæssigt.
Landbrug og Fødevarer: - Sandt. Det gøres for at undgå halebid.

Påstand 8: Ikke alle syge grise bliver taget ud af den normale stald og sat i sygesti
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. En af de hyppigste indkærpelser ved myndighedskontrol af svinestalde har i årevis været, at der ikke tages hånd om syge dyr, eller at de kommer i for dårlige sygestier, der ikke lever op til lovgivningen.
Landbrug og Fødevarer: - Både og. Vi mener naturligvis, at alle landmænd skal overholde loven. Loven siger, at de syge dyr skal i sygesti. Der er løbende kontroller, og tallene viser, at det kun er 18 grise ud af hver 100.000 grise, der ikke er sat i sygesti. Men vi arbejder naturligvis på at forbedre forholdene.

Påstand 9: Dansk svineproduktion er en storindustri
Dyrenes Beskyttelse: - Sandt. Hvert år producerer Danmark næsten 30 millioner svin.
Landbrug og Fødevarer: - Det er sandt.

0 kommentarer
Vis kommentarer