Køer bliver også mobbet

Det er ikke kun mennesker, der mobber. I staldene er der komobning, og det nedsætter mælkeproduktionen

Køer mobber hinanden i høet. Det forringer mælkeproduktionen. (Foto: Colourbox)
Køer mobber hinanden i høet. Det forringer mælkeproduktionen. (Foto: Colourbox)

Godt arbejdsmiljø er ikke kun noget, der er forbeholdt mennesker. Køerne skal også have det godt for at producere så megen mælk som muligt, skriver forskning.no.

- Køer kan være ganske slemme over for hinanden, siger Geir Næss, højskolelektor ved Højskolen i Nord-Trøndelag.

- Der er mange ting, der tyder på, at dyrevelfærd er vigtigt. Blandt andet kan det se ud som om, at køer, der bliver drillet af andre køer, producerer mindre mælk end de andre køer.

Det viser sig, at der er bedre mælkeproduktion i de stalde, hvor køerne har mulighed for at stikke af fra de andre køer, hvis de bliver mobbet.

God indretning mindre mobning
Undersøgelsen om køernes adfærd og mælkeproduktion er foretaget for Universitetet for miljø og biovidenskab og Norges Veterinærhøjskole. Og ifølge undersøgelsen producerer køer med større mulighed for udgang i gennemsnit mere end en liter mælk i døgnet i forhold til de køer, der ikke har samme mulighed for at slippe væk fra mobberne.

Det er ifølge Geir Næss interessant, at indretningen af staldene har betydning for stemningen blandt køerne og deres produktion af mælk. Han vil nu gå videre med sine adfærdsstudier af køer.
- I den undersøgelse, vi har gennemført har vi bedt bønder fra 206 landbrug rundt omkring i hele Norge fortælle om, hvilke indretningsløsninger, de har i staldene. De tal er sammenholdt med data om mælkeproduktion, fortæller Næss.

For lidt vand
Undersøgelsen viste også, at mange mælkebønder har for få drikkekar til deres køer, og det har også stor indflydelse på mælkeproduktionen.

- Omkring ti procent af alle landbrug tilbyder køerne under halvdelen af den anbefalede mængde drikkekar. Køerne her producerer omkring en liter mælk mindre i døgnet end andre køer. Man kan vinde meget ved at gøre noget så enkelt som at give dem mere vand. Også gerne flere drikkekar end de nationale anbefalinger beskriver, siger Næss.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere