Her er din fisk fri for fusk

Det blå miljømærke, MSC, er din garanti for, at fisken er bæredygtigt fanget, og at der ikke er drevet rovdrift på fisk og miljø

Du kan trygt stole på miljømærket MSC, viser dna-tests af fisk.
Du kan trygt stole på miljømærket MSC, viser dna-tests af fisk.

Når du køber fisk med det blå miljømærke MSC, har du garanti for, at fisken både er bæredygtigt fanget, og at der ikke er drevet rovdrift på fisk eller miljø. Det viser en ny DNA-test. Testen viser, at alle de testede produkter på det danske marked kunne spores tilbage til et bæredygtigt fiskeri.

Se også: Sushi øger risikoen for hjertekar-sygdomme

Ved hjælp af efterforskningsmetoder fra retsvidenskab har den globale miljømærkeorganisation Marine Stewardship Council (MSC) fået foretaget en DNA-test af 320 tilfældigt udvalgte MSC-mærkede produkter: Der er tale om en test på verdensplan for at kontrollere, om mærkeordningen virker, som den skal. Og testen viser, at det gør den.

- MSCs DNA-projekt er en yderligere garanti for, at den sporbarhed, vi kræver, nu også virker. Det giver forbrugerne en tryghed for, at det blå MSC-mærke holder, hvad det lover, siger Minna Epps, der er direktør for MSC for hele Østersøregionen.

Se også: Et ton laks gjort uspiselige

Sporbarhed er et varmt emne inden for fødevareindustrien og en af hjørnestenene i MSC-programmet. Resultaterne fra MSCs DNA-test viser, at over 99 % af de MSC-mærkede fiskeprodukter var korrekt mærkede. På det danske marked blev en relativt begrænset testsamling på ni produkter testet, og alle produkter var korrekt mærkede.

Ud af alle de 320 testede produkter, var der kun tre produkter, der indeholdt DNA fra ikke-mærkede fisk. Disse sager bliver undersøgt nu.

Fakta om kontrol med fisk og skaldyr
Når fisk og skaldyr sælges med MSC miljømærket, betyder det, at alle de virksomheder der indgår i forsyningskæden har fremlagt en detaljeret rapport for håndteringen af fisken, der følger kravene i den såkaldte MSC Chain of Custody-standard (kædeansvar) . Hvis der er tegn på, at MSC-certificerede fisk er blevet erstattet med ikke-certificerede fisk, vil den certificeringsorganisation, der har foretaget kontrollen, blive kontaktet. Og man vil foretage en undersøgelse tilbage i leverandørkæden fra led til led. Finder man bevis for, at MSC-fisk er erstattet med ikke-certifcerede fisk, vil det resultere i, at man mister retten til at bruge MSC-mærket.

Fakta om DNA-tests
DNA-teknikker til opsporing af fisk helt ned på bestandniveau er udviklet af forskere. Der er blevet testet på bl.a. torsk, laks og tun. Nye arter i dette år var desuden kuller og hellefisk. Testen er foretaget af et uafhængigt akkrediteret testinstitut, der bla. anvender DNA-test i efterforskningen af handel med truede dyrearter.

0 kommentarer
Vis kommentarer