Det generer os mest ved naboen

Alt fra tobaksrøg til omflakkende kæledyr kan skabe konflikt i opgangen eller på villavejen. Men det, der irriterer os mest ved naboen, er noget helt tredje

Vi bor tæt - nogle gange alt for tæt. Foto: Boligsiden.dk
Vi bor tæt - nogle gange alt for tæt. Foto: Boligsiden.dk

Du har lige sat dig på terrassen med en kop aftenkaffe, da vinden vender, og røg fra naboens grill begynder at danse med insisterende tangotrin i din retning. Samtidig støjer de, så det halve kunne være nok, og deres to katte har igen deponeret efterladenskaber i dit græs. Irritationen bobler - du er på kogepunktet.

Tjek den forventede salgspris for dit hus. Foto: Jan Sommer Gode råd om Tjek dit postnummer: Her kommer huspriserne til at stige mest

Det kan være en udfordring at håndtere irriterende naboer. Og mens irritationen forbliver medgørlig hos de fleste, eskalerer den i nogle tilfælde, så den ender i en decideret konflikt.

Boligsiden.dk har i en afstemning spurgt brugerne, hvad der generer dem mest ved naboen, og meldingen er klar.

- Støj er den helt store årsag til irritation. Det mener en femtedel af de brugere, der har deltaget i afstemningen, men også lugtgener og kæledyr kan lægge kimen til en potentiel konflikt. Dog kan vi glæde os over, at resultatet også viser, at en tredjedel slet ikke oplever gener fra naboen, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Konflikter mellem naboer
Hos Bolius Boligejernes Videncenter er de ikke overraskede over afstemningens resultater. De får jævnligt henvendelser fra boligejere, der netop er havnet i konflikter, hvor støj, røg og uoverensstemmelser i haven er gengangere. Det fortæller Tine Nielsen, der er ekspert i bygningsreglement i den private bolig hos organisationen.

- I villakvartererne bliver røg fra brændeovnen og grillen ofte et tema mellem naboer. Særligt i foråret begynder henvendelserne at tikke ind, fordi folk rykker ud i haverne og igen bliver bevidste om naboernes adfærd, katte, der løber ind af haverne, og træer der skygger, siger Tine Nielsen og fortsætter:

- Støj er derimod den største årsag til irritation i etagebyggeri. I den ældre del af boligmassen er det svært at isolere for lyde, som kan være meget påtrængende. En udfordring er dog, at vi definerer larm forskelligt. Er musik og børneleg for eksempel larm?

Lær naboerne at kende
Tine Nielsen oplever, at regler i mange tilfælde kan have en positiv effekt på en potentiel strid, da de kan give ro i sindet.

- I mange ejerforeninger er der lavet regler for støj, og det er vigtigt at have dem, for hvis man ved, at støjen holder op, har man et andet forhold til den. Det giver også et godt argument i dialogen med naboen. Og vigtigst af alt kan det flytte fokus fra naboens adfærd til uhensigtsmæssige regler, der som bekendt kan ændres, siger hun.

Hun påpeger, at det nemmeste er, at man ganske enkelt holder sig inden for regler og retningslinjer. Både i forhold til skel mellem haver og støj i opgangen. Men det bedste råd er at give sig tid til at lære naboerne at kende.

- Mange siger først noget, når konflikten er eskaleret. Men hvis man har et godt naboskab, bliver man ikke så irriteret. Og sker det alligevel, så er det nemmere at få det sagt, siger Tine Nielsen.

Sådan fordeler stemmerne sig
Fra den 3. til den 7. februar 2017 spurgte Boligsiden.dk sine brugere: 'Hvad generer dig mest ved din nabo?' 1599 personer afgav deres stemmer, som fordeler sig således:

 

107 kommentarer
Vis kommentarer