Hvornår er det farligst at arbejde i haven?

Hvert år ender ca. 8.000 danskerne på skadestuen efter ulykker med havearbejde. Læs, hvordan og hvornår der sker flest uheld i haven, og få gode råd til at undgå dem

Flest kommer til skade med grensakse, mens hækkesaksen og plæneklipperen ligger på en anden- og tredjeplads. Foto: Bigstock.com
Flest kommer til skade med grensakse, mens hækkesaksen og plæneklipperen ligger på en anden- og tredjeplads. Foto: Bigstock.com

Hvis du vil undgå at komme til skade i haven, mens du laver havearbejde, skal du passe ekstra på i juli og i april. Det er nemlig i disse måneder, at der sker flest ulykker i haven.

I gennemsnit ender omkring 8.000 personer på skadestuen om året, efter at de har været i gang med havearbejde. Hver tiende af dem indlægges efterfølgende på hospitalet.

Læs også: Sikkerhed, når du arbejder med motorsav

1.300 personer besøger skadestuen efter havearbejde i juli, mens omkring 1.225 personer må en tur på skadestuen i april, viser en statistik over haveulykker fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Tallene er udregnet på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue, hvilket svarer til et repræsentativt udsnit på 5 % af Danmarks befolkning.

Ikke overraskende er der færrest ulykker i vintermånederne. Haveulykkerne sker især søndag og lørdag, hvor det meste af havearbejdet da også foregår. De fleste ulykker sker med en hækkeklipper/hækkesaks, stige eller plæneklipper.

Læs også: Sikkerhed når du arbejder på en stige

Sådan undgår du ulykker i haven:

 1. Vedligehold dit ’haveudstyr’. Ændr’ ikke på eller pil ved sikkerhedsanordninger (ved fx at sætte tape på, så havemaskinen ikke afbrydes automatisk, når du slipper med hænderne).
 2. Stop/sluk for hække- eller plæneklipperen, når du fjerner hække-, gren-, eller græsaffald.
 3. Få professionel hjælp til opgaver, som du ikke er tryg ved selv at varetage (fx betjening af en motorsav).
 4. Pas på med sløve, men stadig skarpe redskaber.
 5. Beskyt dine øjne med beskyttelsesbriller/visir (som ved fyrværkeri nytårsaften), når du fx klipper hæk eller beskærer træer og buske.
 6. Arbejd’ ikke fra højder, hvor du kan falde ned og påføre dig brud (i de fleste ulykker falder folk ned fra en stige eller vælter med den under havearbejdet).
 7. Stil stigen stabilt og udfør ikke arbejde på den i større højde end maks. 5 meter målt fra underlaget til det trin, du står på. Stil dig aldrig på stigens 3 øverste trin. Husk en ’fodmand’ (en person med en støttende fod på nederste trin af stigen), når du arbejder i højden. Og hold pause hver halve time.
 8. Læs brugsanvisningen til motorsave og andre motoriserede havredskaber, før du går i gang med arbejdet. Få gerne instruktion af en person, der har erfaring med en motorsav.
 9. Brug sikkerhedsudstyr, når du arbejder med motoriserede/elektriske haveredskaber.Fx sikkerhedsbukser, sikkerhedssko, sikkerhedshandsker og hjelm med visir og høreværn.

De 5 farligste haveredskaber

Følgende redskaber er involveret i flest haveulykker:

 1. Hækkeklipper/hækkesaks
 2. Stige
 3. Plæneklipper
 4. Grensaks/havesaks
 5. Motorsav/sav

Kilde: Ulykkesstatstik 2010-3. kvartal 2015, Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital

Læs også: Se fantastiske danske bæredygtige huse af ler, halm og genbrugsmaterialer her

Sådan kan du også forebygge ulykker i haven:
Overordnet skal du bruge korrekt løfteteknik og sund fornuft.

 • Pas på ryggen: Start med en let opgave, så kroppen kommer i gang. Pas især på løfteskader i ryggen, der ofte sker, fordi folk for hurtigt går i gang med at skubbe, trække, grave og løfte, mens kroppen stadig er for kold (som oftest lige efter morgenmaden).
 • Varm ryggens led og muskler op, hvis du skal udføre særligt krævende havearbejde.
 • Varier dit arbejde i løbet af dagen. Sørg for skiftevis at lave noget ved jorden og i højden, og bevæg ryggen i den modsatte retning, hvis du har udført foroverbøjet arbejde i længere tid.
 • Lyt til din krop, så du undgår overbelastning.
 • Sluk for kontakten: Hvis du bruger et elektrisk apparat, hiv stikket ud, når du er færdig med det.
 • Husk førstehjælpstaske.

Statistik om ulykker og skader i haven

Statistik over haveulykker opgøres af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue, hvilket svarer til et repræsentativt udsnit på 5 % af Danmarks befolkning.

De 8.000 haveulykker om året forekommer:

 • Dobbelt så hyppigt hos mænd som hos kvinder.
 • Mest i 50-55 års alderen.
 • Oftest i weekenden.
 • Hovedsageligt i juli og april.
 • Ofte i forbindelse med arbejde på en stige og håndtering af gren- og hækkeklippere.
 • Hyppigst på arme og ben.
 • Som sår på hånd og fingre i 1 ud af 4 tilfælde.

Hver 10. tilskadekomne har behov for indlæggelse.

Læs også: Synes du også at du har for lidt plads? Få inspiration her til optimal udnyttelse

Hvor mange ulykker er der i haven om året?

Se her listen over, hvor mange danskere der i gennemsnit besøger en skadestue efter en ulykke i haven:

 • Januar: 140
 • Februar: 188
 • Marts: 680
 • April: 1.224
 • Maj: 1.108
 • Juni: 1.208
 • Juli: 1.316
 • August: 948
 • September: 764
 • Oktober: 424
 • November: 156
 • December: 44

I alt: 8.292 haveulykker om året

Bolius har regnet månedstallene ud ved hjælp af Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital opgørelse over tilskadekomne i haven 2010-28. september 2014 fordelt på måneder.

Læs også: Sådan klipper du hækken

Ulykkesanalysegruppens tal er udregnet på basis af dataindsamling fra hospitalets skadestue, hvilket svarer til et repræsentativt udsnit på 5 % af Danmarks befolkning. Derfor har Bolius ganget med 20 for at få tal, der svarer til hele befolkningen, og divideret med 12 for at få antallet af ulykker pr. måned pr. år.

Hvilke ulykker kan der ske uden standarder?
Standarder og regler for alt fra vinduer til badebassiner er med til at sikre, at produkterne er gode og sikre nok, og at antallet af ulykker trods alt holdes nede.

Fx er der standarder for sikkerhedskrav til benzindrevne plæneklippere, hækkeklippere og standarder, der stiller krav for, hvor høj må en stige være, og hvor langt der skal være mellem hvert trin.

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.


Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.

13 kommentarer
Vis kommentarer