Millioner at spare på hjælp til kronisk syge

Danske Regioner lægger op til et tættere samarbejde mellem sygehuse og kommunerne om hjemsendte patienter

Patienter med hjertesygdomme, rygerlunger og slagtilfælde, skal have langt mere hjælp derhjemme, når de sendes hjem fra sygehusene.

Nye undersøgelser viser, at der både kan spares mange penge samtidig med, at patienterne får det bedre og bliver mere tilfredse.

I et oplæg til fremtidens sundhedsvæsen lægger Danske Regioner op til udvidet samarbejde med kommunerne, så borgerne ikke møder to parallelle systemer, der betyder, at sårbare grupper af patienter risikerer at falde ned mellem stolene.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), ser gerne et konkret forsøg med afsæt i et stort regionssygehus, hvor den berørte region og kommuner lægger penge i én fælles pulje.

- På den måde undgår vi kassetænkning og sikrer, at den enkelte patient får det fagligt bedste tilbud, siger Bent Hansen, som på Danske Regioners generalforsamling torsdag vil slå et slag for projektet.

Den skal gøre det muligt at overflytte det nødvendige personale, som så skal stå for sammenhæng i behandling og opfølgning efter udskrivelsen fra sygehus af de mest udsatte grupper af kronisk syge.

Region Midtjylland har lavet forsøg med opfølgende hjemmebesøg indenfor 48 timer hos ældre medicinske patienter, som nedbragte genindlæggelser med 20 procent.

- Så der er klare fordele samfundsøkonomisk og for patienten, siger Bent Hansen.

En ny europæisk undersøgelse viser klar effekt af behandlings- og plejetilbud i hjemmet til patienter, der lider af KOL, kroniske hjerte-kar-sygdomme og slagtilfælde. Der kan spares 6000-12.000 kroner per patient.

Samtidig klarer patienterne sig bedre, end hvis de blev genindlagt og har mindre brug for hjælp.

Patienter med apopleksi klarer sig med en time mindre hjemmehjælp om ugen og færre sengedage, mens patienter med hjertesvigt eller KOL typisk har en genindlæggelse mindre allerede det første år.

- Patienter og pårørende er samtidig mere tilfredse med tilbuddene, som bygger på den tryghed, det er for patienten at være i hjemlige rammer, siger chefkonsulent Torben Larsen fra Syddansk Universitet, som har været tovholder på undersøgelsen.

/ritzau/

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere