Skizofrene dør af diabetes og hjertelidelser

Patienter med skizofreni har så massive fysiske helbredsproblemer, at det fører til en alt for tidlig død

En stor del af de danskere, der lider af skizofreni har samtidig massive fysiske helbredsproblemer, uden at det bliver behandlet ordentligt.

Hver tredje er overvægtig. Hver femte har forhøjet blodsukker. Og to ud af tre har forhøjet blodtryk og kolesterolværdier.

Samtidig har hver tredje patient med skizofreni en overhængende risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Det dokumenteres for første gang i et store landsdækkende studie i det Nationale Indikator Projekt (NIP), der offentliggøres tirsdag.

- Det er første gang, vi i Danmark kan se den præcise somatiske helbredstilstand blandt patienter med skizofreni, siger overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København og formand for indikatorgruppen i NIP-Skizofreni til Ugeskrift for Lægers hjemmeside Ugeskriftet.dk.

Behandles ikke godt nok
- Det bør få enorm betydning, da det er helt tydeligt, at mange slet ikke er godt nok behandlet for deres ikke-psykiatriske lidelser. Og vi ved, at de dør af det, siger Merete Nordentoft.

Hun henviser til tidligere undersøgelser, der fastslår, at patienter med skizofreni dør 15-20 år før raske. Og det endda når man fraregner den øgede hyppighed af selvmord blandt gruppen af psykisk syge.

Overdødeligheden skyldes ifølge Merete Nordentoft først og fremmest, at de i langt højere grad lider af hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

- Det er somatiske lidelser, som rigtig mange af patienterne slet ikke er behandlet - eller velbehandlet - for, da behandlingsindsatsen er koncentreret om den psykiatriske lidelse, mens resten af kroppen glemmes, siger Merete Nordentoft.

Hendes kollega, centerchef for Psykiatrisk Center Glostrup, Henrik Lublin, er enig.

- Vi mangler en differentieret, handlingsorienteret strategi til at bekæmpe disse somatiske forstyrrelser hos de psykiatriske patienter. Det er der, hvor vi alle som fagfolk synder mest, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer